KÖRNYEZETTERHELÉS ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM A MEZŐGAZDASÁGBAN

A szerzők vizsgálataiban a direkt és az indirekt környezetpolitikai eszközök hatását számszerűsítették két mezőgazdasági vállalkozásra. Ennek alapján meg-állapították, hogy – a tapasztalt hiányosságok ellenére – a vállalatok tevékenysé-ge a korábbi időszakokhoz képest környezettudatosabbá vált. Ez elsősorban a direkt környezetpolitikai eszközöknek köszönhető; megvalósult a veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelése. A jelenlegi szabályozás (Nitrát Rendelet) a hígtrágyakezelő berendezések létesítési és működtetési költségei miatt verseny-hátrányba sodorja azokat az állattartó vállalkozásokat, amelyek nitrátérzékeny területen helyezkednek el. Az indirekt környezetpolitikai eszközök egyre növekvő számuk és mértékük ellenére sem gyakoroltak nyomást a vállalati vezetésre, nem ösztönöztek a környezetre káros inputtényezők felhasználásának mérséklésére. Forrásteremtő szerepük azonban érvényesült, a vállalkozásoktól elvont összegek a vizsgálat éveiben növekedtek, ami a mezőgazdasági vállalatok amúgy sem magas jövedelemtermelő képességének további csökkenését okozta. - In our research we examined the effects of direct and indirect economic instru-ments on two agricultural companies. We established that the farms’ operations have become more environmentally-friendly in the last few years. Due to the direct regulations, both farms’ waste management has fulfilled the environmental protection regulations and manure storage facilities can also be found at animal colonies. However, the Nitrate Directive can cause competitive disadvantages for animal colonies situated in nitrate sensitive areas by increasing the cost of manure disposal. The indirect economic instruments, despite their growing number and degree, have not influenced the decision-making of the managers concerning envi-ronmentally harmful input reduction. However, these economic instruments have made the farms’ financial position worse.


Variant title:
THE EFFECTS OF DIRECT AND INDIRECT ECONOMIC INSTRUMENTS ON TWO AGRICULTURAL COMPANIES
Issue Date:
2007
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
ISSN 0046-5518 (Other)
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/57653
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/57653
Published in:
GAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics, Volume 51, Number 1
Page range:
58-64
Total Pages:
6
 Record created 2017-04-01, last modified 2018-01-22

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)