A MAGYARORSZÁGI JUHTARTÁS JÖVEDELMEZŐSÉGE

A magyar juhágazat jövedelmi helyzetét 1998-2005 között vizsgálva azt mondhatjuk, hogy az ágazat minden évben veszteséges volt, bruttó jövedelmet két évben, 2001-ben és 2002-ben ért el. A juhtartással foglalkozó gazdálkodók a különféle támogatási lehetőségek maximális kihasználásával az ágazat jövedelmi pozícióján jelentősen javíthatnak. A támogatások igénybevételén túl a jövedel-mezőségi helyzetük javításának forrása a piaci alkalmazkodás, illetve a techno-lógia javítása. Ha a termékeik értékesítési arányát növelnék a karácsonyi sze-zonban a jelenlegi húsvéti értékesítéssel szemben, valamint a kos, illetve a jerke-bárányok értékesítésében a termelők figyelembe vennék azt, hogy jelentősen eltér a két ivar hízlalásának jövedelmezősége az értékesítési súly függvényében. A jerkebárányokat kisebb testsúly-kategóriában, a kosbárányokat a nagyobb test-súly-kategóriában érdemes értékesíteni. - Examining the income situation of the Hungarian sheep sector in the period 1998-2005, it can be said that the sector was loss-making every year, achieving a gross income in two years, 2001 and 2002. Farmers engaged in sheep farming could significantly improve on the sector’s income position by maximising utili-sation of the various subsidy possibilities. Beyond subsidy utilisation, adapting to the market is a means of improving their income, as is technological improvement. They should increase the sales ra-tio of their produce during the Christmas season, in relation to current Easter sales. Furthermore, in respect to sales of rams and ewe lambs, producers should take into account the significant difference in the profitability of fattening the two sexes as a function of sales weight. It is worth selling ewe lambs in a lower bodyweight category and rams in a higher one.


Variant title:
PROFITABILITY IN HUNGARIAN SHEEP FARMING
Issue Date:
2007
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
ISSN 0046-5518 (Other)
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/57651
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/57651
Published in:
GAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics, 51, 1
Page range:
50-58
Total Pages:
8
 Record created 2017-04-01, last modified 2018-11-30

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)