A MINŐSÉG A MAGYAR HÚSIPAR VERSENYKÉPESSÉGÉBEN

A tanulmány elkészítésének alapját az engedélyezett, illetve a jóváhagyott és derogációs húsüzemek körében 2005. év végén és 2006. év elején elkészített kér-dőíves felmérés adta. A márkázott húsprogramok fő problémáját leginkább a márkázott termékek iránti hazai fizetőképes kereslet hiányában látják. Ettől kis mértékben marad el a programokhoz kapcsolódó elégtelen promóció, ami kiemeli az összefogás, a közösen végzett promóció szükségességét a versenyképesség növelése érdekében. A multinacionális láncok árleszorító törekvései és a növekvő költségek hatá-sára kialakult kisebb jövedelemtermelő képességet a húsipari cégek részben a beruházások visszafogásával ellensúlyozzák, mégpedig azokon a területeken, me-lyek nem kifejezetten az előírásoknak (élelmiszer-biztonsági, környezetvédelmi) való megfelelést szolgálják. Ilyen például az értékesítés, ahol az általam felmért üzemeknek csak kis százaléka kíván a jövőben beruházni, illetve a korábbi be-ruházások sem az értékesítéshez kapcsolódtak, holott ez nagyon fontos a ver-senyképesség javításában. A vágóhidak egy része nem a vágósertés-minősítés eredménye alapján fizet a termelőknek. Ennek mielőbbi rendezése érdekében fontos az érdekvédelmi szer-vezetek, valamint a terméktanács összefogása. - The basis of the study was a survey of registered, derogated and approved plants producing fresh meat or meat products between the end of 2005 and the beginning of 2006. The main results of the survey can be summarised as follows: Registered plants consider the lack of the solvent domestic demand to be the leading problem of the certified quality assurance schemes for pork (Certified Pork Programmes). Insufficient promotion connected to the schemes, which em-phasize the necessity of co-operation and collective promotion to increase the competitiveness of the sector, comes a close second to the aforementioned prob-lem. Hungarian meat industry companies try to compensate for the effects of mul-tinational retail chains’ price reduction aims and for increasing costs by reducing investment, especially in those fields which do not serve the purpose of meeting regulatory requirements (food-safety, environmental protection). Product marketing is an example of such a field, in which only a small proportion of the investigated plants intend to invest in the future. Previous investments were also unrelated to product marketing, although it would be very important to improve the competitive ability of the companies. These tendencies can lead to choice re-duction and a deterioration of product quality. It also emerged from the survey that some of the slaughterhouses do not pay the farmers on the basis of the S/EUROP classification for pork. To settle this problem co-operation between trade associations and the Product Board would be very important.


Variant title:
COMPETITIVE ASPECTS OF QUALITY IN THE HUNGARIAN MEAT INDUSTRY
Issue Date:
2007
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
ISSN 0046-5518 (Other)
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/57649
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/57649
Published in:
GAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics, Volume 51, Number 1
Page range:
35-40
Total Pages:
7
 Record created 2017-04-01, last modified 2018-01-22

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)