KOOPERÁCIÓ A MÁTRAI BORVIDÉKEN

Vizsgáltuk, melyek azok a feladatok, amelyek megoldása a szőlő-bor termékpályán javíthatják a gazdálkodók helyzetét, versenyképességét. Legfontosabb megállapításunk, hogy a versenyképesség fokozásában jelenleg az üzemi méret növelése, az integráció (gépkörök, pinceszövetkezetek), az alkalmazott technológia korszerűsítése kiemelten fontos feladat. Integrátor lehet pinceszövetkezet, vagy tőkeerős feldolgozó vállalkozás, amely szerződéses kapcsolatban áll a termelőkkel. A gazdák nagy része még nem ismerte fel az integráció nyújtotta előnyöket és lehetőségeket. Az ismeretek, a bizalom és ebből adódóan az összefogás hiánya kedvezőtlenül befolyásolja a Mátrai Borvidék helyzetét. A gazdasági kooperációk különböző formái azonban megtalálhatók. A hosszú távú szerződéses kapcsolati formák többnyire hosszú lejáratú termékértékesítési megállapodásra irányulnak. A szerződések a kölcsönös előnyök és kockázatválla-lás érvényesítésére törekednek. Az együttműködés a szőlő és a bor átvételét, ér-tékesítését segíti, míg a felvásárló nagyobb gazdaságok, pinceszövetkezetek áru-alapját biztosítja. Az érdekazonosságon nyugvó tartós együttműködés kedvezően érinti a jövedelmezőséget. Napjainkban a legtöbb termelő mindössze szállítói kapcsolatba kerül a felvá-sárlóval. A termelők gyakran szerződésszegést követnek el, ha 1-2 Ft-tal többet ígér egy másik felvásárló. A felvásárlók is visszaélnek a termelő kiszolgáltatott helyzetével, sokszor csak félév-egy év múltán fizetnek természetesen kamatok nél-kül. Ennek megakadályozására hosszú távú szerződések keretében alakultak ki különböző megoldási módok a vertikális integráció alternatívájaként. Kutatómunkában létrehozott adatbázis különösen jól használható a szakta-nácsadásban. Az Észak-Magyarországi Régióban a Károly Róbert Főiskolára alapozva egy modell értékű szaktanácsadási rendszert és központot hoztunk létre, amely a mezőgazdaság, vidékfejlesztés minden területére kiterjed. A rendszerhez szakközépiskolák (pl. Tokaj) és kutatóintézetek (pl. kompolti, tarcali, egri) kapcsolódnak. Az adatbázis a szaktanácsadás mellett a tanfolyami és a főiskolai képzésben felhasználható. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX The database established at Károly Róbert Agricultural Sciences University, a centre for the Northern Hungarian Region, can serve the technological and economical development of vineyards and the wine producing industry of the Mátra region and the operation of an advisory network. We outlined the tasks that need to be accomplished to improve the circum-stances and competitiveness of farmers in the vine-growing and wine-making verticum. We discussed the latest trends in co-operation, development and up-dating technology. Enlargement of factories, integration (machinery, cellar co-operatives) and updating the technology used are very important with respect to quality, implementation of machinery development and increased competitiveness.


Variant title:
COOPERATION IN THE MÁTRA WINE REGION
Issue Date:
2005
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
HU ISSN 0046-5518 (Other)
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/54857
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/54857
Published in:
GAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics, Volume 49, Special Issue Number 13
Page range:
50-57
Total Pages:
8
Series Statement:
XLIX.
13. Special Edition
 Record created 2017-04-01, last modified 2018-01-22

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)