@article{Dinya:54853,
   author = {Dinya, Laszlo},
   title = {{REGIONÁLIS VERSENYKÉPESSÉG A HÁLÓZATI GAZDASÁGBAN}},
   journal = {GAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics},
   volume = {Volume 49},
   number = {Special Issue Number 13},
   series = {XLIX.},
   pages = {22. - 9},
   year = {2005},
   doi = {HU ISSN 0046-5518},
}