ENVIRONMENTAL TAX REVENUE AND ENVIRONMENTAL CONSCIOUSNESS IN THE EUROPEAN UNION

There is a relationship between the rate of environmental taxation and the environmental consciousness of EU member states. The tax revenue collected in environmentally conscious member states is greater than that in the V-4 states (Visegrád states: Hungary, Czech Republic, Slovakia and Poland) or in the less environmentally conscious EU-15 states. Of the V-4 states, the environmental tax revenue is collected at the highest rate in the Czech Republic, which is the best situated in terms of the environment and the least amount of tax is collected in Hungary, where the environment is in the poorest state. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX A környezeti adóbevételek százalékos aránya és a tagállamok környezeti tu-datossága között kapcsolat van, a környezetileg tudatosabb tagállamokban jel-lemzően nagyobb arányú a környezeti adóbevétel, mint a V4 államokban vagy a környezetileg kevésbé tudatos tagállamokban. A környezeti adókból származó adóbevétel arányát három féle viszonyítási alap szerint vizsgálva nagymértékű egyezőség figyelhető meg az országok sorrendjében. A V4 államok közül környe-zeti szempontból legkedvezőbb helyzetben lévő Csehországban a legmagasabb, legkedvezőtlenebb helyzetben levő Magyarországon legalacsonyabb a környezeti adóbevétel aránya. A magyar adórendszerben a környezeti adók aránya kicsi, je-lentősen elmarad az EU 15 és a V4 államokban megfigyelhető értékektől is.


Variant title:
KÖRNYEZETI ADÓBEVÉTELEK ÉS KÖRNYEZETI TUDATOSSÁG KAPCSOLATA AZ EURÓPAI UNIÓBAN
Issue Date:
2005
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
HU ISSN 0046-5518 (Other)
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/54343
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/54343
Published in:
GAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics, Volume 49, Special Issue Number 12
Page range:
37-40
Total Pages:
4
Series Statement:
XLIX.
Special Edition 12.
 Record created 2017-04-01, last modified 2018-01-22

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)