VENDÉGFOGADÁS A KARCAGI KISTÉRSÉGBEN

Összefoglalásként megállapítható, hogy a Karcagi kistérség elsősorban ter-mészeti adottságai (folyók és holtágak, kunhalmok, puszták, ősi növény- és állat-világ), valamint a gyógyvízre épülő vendéglátás révén gazdagíthatja a jövőben is Magyarország turisztikai kínálatát. Mindezt hatékonyan egészítik ki az épített környezetben megtalálható értékek (múzeumok, templomok, egyéb épületek), il-letve a meglévő hagyományok, kulturális rendezvények és programok. Kutatá-sunk során ezzel összefüggésben vizsgáltuk az itt élő vendégfogadók jelenlegi te-vékenységét és jövőbeni elképzeléseit. Nevezettek körében 2002-ben elvégzett kérdőíves felmérés és mélyinterjúk alapján egyértelmű, hogy a kistérségben nem a szakirodalmi meghatározás kritériumainak megfelelő falusi turizmus, hanem a falusi, kisvárosi környezetben zajló, – inkább a fizetővendéglátáshoz közelálló – vidéki turizmus a jellemző. A vendégek rendelkezésére álló szálláshelyek megfe-lelő színvonalúak, a vendéglátók kötődnek lakóhelyükhöz, többségük a megjelölt segítségnyújtás (reklám lehetőség, nyelvtanulás, programszervezés stb.) esetén jelenlegi tevékenységét fejleszteni kívánja. Ezek a törekvések egy összehangolt kistérségi turisztikai fejlesztési program révén biztosíthatják – az elsősorban gyógy- és ökoturizmusra épülő – vendégfogadás kiteljesedését, amely a jövőben lehetőséget nyújt a kistérségben élők jövedelmének, illetve ezen keresztül a vizs-gált terület népességmegtartó erejének növelésére is. To summarise, it can be stated that the Karcag small region can continue to enrich Hungary’s range of tourist attractions in the future, primarily due to its natural attributes (rivers and backwaters, kun burial barrows, plains, ancient plant and animal life) and its spabased hospitality industry. All this is effectively complemented by the assets to be found in the built environment (museums, churches and other buildings), as well as the extant traditions, cultural events and programmes. In connection with this, in the course of our research we examined the current activities of local hosts and their ideas for the future. A questionnaire and interview based survey conducted in 2002 among the aforementioned group found conclusively that it is not village tourism as per the criteria set out in the specialist literature, which characterises the small region, but rather the regional tourism that takes place in village and small town environments – closer to the paying guest model. The accommodation available to guests is of an adequate standard and the hosts are attached to their homes, the majority expressed a desire to develop their current activities in the event of the indicated support (advertising opportunities, foreign language learning, event organisation), being available. In the context of a coordinated small region tourism development programme these efforts can secure the achievement of a hospitality sector – primarily built on spa and ecotourism – that offers the opportunity of increasing income for those living in the small region and, as a result, greater population retention in the region under examination.


Variant title:
HOSPITALITY IN THE KARCAG SMALL REGION
Issue Date:
2005-08
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
HU ISSN 0046-5518 (Other)
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/54318
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/54318
Published in:
GAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics, Volume 49, Number 4
Page range:
43-50
Total Pages:
8
Series Statement:
XLIX.
4
 Record created 2017-04-01, last modified 2018-01-22

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)