A MARHAHIZLALÁS GAZDASÁGOSSÁGÁNAK VIZSGÁLATA EGY SOMOGY MEGYEI VÁLLALKOZÁSBAN

Az anyatehén állomány fajtaátalakítására irányuló döntés két évjáraton elvégzett mérések tapasztalata alapján a hizlalási tevékenység szempontjából is indokoltnak bizonyult. A takarmányozás költségeinek elemzése alapján leszögezhetjük, hogy a marhahizlalásban nem engedhető meg a gyenge minőségű, irreálisan alacsony hozamú és ezáltal rendkívül drága tömegtakarmány etetése. Igaz ez akkor is, ha a magas önköltség elismerése által hozzájárul más ágazatok eredményéhez. Ezt a speciális természeti adottságú termőterület sem indokolja, hiszen megfelelő technológiával és odafigyeléssel a gyenge termőképességű táblákon is meg tudták duplázni a hozamot. A nyereséges termelés alapvető feltétele a tudatos, szakszerű tömegtakarmány-termesztés. A tevékenység eredményének hasonlóan jelentős összetevője a speciális húsmarha támogatás, amely nélkül a rögzített feltételek mellett szintén veszteséget termel a tevékenység. Ebben nem kis szerepet játszik, hogy a marhahizlalás jelentős gazdasági terhet „vállal magára” az általános költségekből, amely költségtételre az ágazatot irányító és szervező személynek nincs befolyása. A hizlalási végsúly és a nettó tömeg egységára között szoros, negatív irányú szignifikáns korrelációt állapítottunk meg. Az értékesítési tömeg 54-55,6%-ban határozza meg az értékesített testtömeg egységárát. Ennek ellenére a hizlalócsoportonkénti vizsgálat megmutatta, hogy indokolt a nagy súlyra történő hizlalás, Geissler és Neumann (1971) által közölt elveknek megfelelően a relatíve magasabb tömeggel hízóba állított és alacsonyabb tömegben értékesített bikák által elért eredmény elmarad nagyobb súlyú társaikétól. A 650 kg feletti élősúlyban történő értékesítés azonban a hosszú hizlalási idő okozta többletköltséget figyelembe véve nem javasolt. A korai időpontokban értékesített bikák által elért eredmény javítására indokolt az eddigi gyakorlat (nagy választási tömegű bikák relatíve kis súlyban értékesítve) újragondolása, optimalizálási számítások elvégzése. Ez azonban meghaladja jelen dolgozat kereteit. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX The decision to alter the variety of female breeding cattle stock, based on measurements carried out on two age groups, proved justified from a fattening viewpoint. Based on an analysis of feeding costs, we can definitely state that in cattle fattening, poor quality, unrealistically low yielding and, therefore, exceptionally expensive mass fodder is unacceptable. This is still true if the acknowledged high production cost contributes to the results of other sectors. It is not even justified for cropland with special natural properties, as with appropriate technology and attention yield was doubled, even on plots with poor productive capacity. Deliberate, expert mass fodder cultivation is the basic prerequisite of successful production. Support for special beef cattle is also a significant component of success in this activity without which, under fixed conditions, the activity will be loss making. The significant economic burden, which cattle fattening represents as a component of general expenditure and which expense item cannot be influenced by those directing and organising the sector, also plays a large part in this. We determined a significant, negative correlation between final fattened weight and the uniform price of net mass. 54-55.6% of sales mass determines the uniform price of purchased body mass. Despite this the examination of each fattening group showed that fattening to high weights is justified; in accordance with the principles stated in geissler and neumann (1971), bulls with relatively higher mass, set up for fattening and then sold in lower mass, do not achieve the same results as their weightier counterparts. Due to the extra costs of the protracted fattening period, however, sales above 650 kg of live weight are not recommended. A re-think of practise to date (bulls representing a wide range of mass options being sold at low weights) and the conducting of optimisation calculations are recommended for the improvement of results achieved by bulls sold early on. This however, is beyond the scope of this current study.


Variant title:
AN INVESTIGATION OF THE PROFITABILITY OF CATTLE FATTENING IN A SOMOGY COUNTY ENTERPRISE
Issue Date:
2005-06
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
HU ISSN 0046-5518 (Other)
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/54311
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/54311
Published in:
GAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics, Volume 49, Number 3
Page range:
72-78
Total Pages:
8
Series Statement:
XLIX.
3
 Record created 2017-04-01, last modified 2018-01-22

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)