A VÁLLALKOZÁSOK EGYENSÚLYI HELYZETÉNEK VÁLTOZÁSKÖVETŐ VIZSGÁLATA

Az éves beszámolók nyilvánossága lehetővé teszi a versenytársak működéséhez szükséges inputok és a működés eredményeként keletkező outputok számvitellel mért adatainak úgy az egyszerűbb, mint a bonyolultabb módszerekkel történő elemzését. Számos tanulmányom mutatta be a számviteli beszámolók adatbázisán nyugvó hányados típusú mutatókra alapozottan, a többváltozós matematikai modellek (faktoranalízis, clusteranalízist stb.) felhasználásával a vállalkozások pénzügyi gazdasági egyensúlyi helyzetének minősítését [Reke, 1997]. A piac szereplői igényeltek egy olyan egyszerű módszer kidolgozását, amely lehetővé teszi ezen egyensúlyi helyzetet kifejező mutatókra alapozott változásvizsgálat kidolgozását. Megítélésem szerint ezt az igényt a longitudinális panel vizsgálat módszere elégíti ki, amely a változásokat hosszabb időszakra vonatkozóan, viszonylag egyszerű módszerrel képes bemutatni, ezáltal segítve a vállalkozások kontrolling munkáját.


Variant title:
THE INSPECTION OF THE BALLANCE-CHANGE OF ENTERPRISES
Issue Date:
2008
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
ISSN 1586-4502 (Other)
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/43330
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/43330
Page range:
445-451
Total Pages:
7
Note:
The publicity of annual reports enable competition by providing the inputs and outputs that can be analysed by simple as well as sophisticated methods Several of my studies showed the quality of the financial balance of enterprises based on financial reports using factoranalytics, clusteranalytics etc. [Reke, 1997] Market participants required a simple method that indicates changes based on these balance indicators. In my opinion the answer is the longitude-panel examination method, which is able to show changes during a longer period relatively easily supporting the controlling of enterprises.
Series Statement:
Bulletin of the Szent István University 2008 Special Issue Part II
 Record created 2017-04-01, last modified 2018-05-04

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)