VIDÉKI VERSENYKÉPESSÉG – VERSENYKÉPES VIDÉKFEJLESZTÉS (AVOP INTÉZKEDÉSEK ÉS AZOK KOMMUNIKÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA)

Az AVOP 2004-2006-os időszakában a rendelkezésre álló keret 107,8 milliárd Ft, amely három prioritáson, ezen belül is tíz intézkedésen keresztül kerül kifizetésre. Az AVOP a komparatív előnyök hasznosításával alapvető fontosságúnak tekinti a mezőgazdasági termelés hatékonyságának növelését, a termelők verseny-, jövedelem pozíciójának kedvezőbbé, biztonságosabbá tételét. A versenyképes gazdasági fejlődésre kevésbé alkalmas területeken pedig a fenntartható, többfunkciós mezőgazdaság kialakítását, a társítható tevékenységek feltételeinek megteremtését szolgálja. A tanulmány célja az AVOP intézkedések elemzése az intézkedések intenzitásának összehasonlító vizsgálatával, a sikeres és elutasított pályázatok regionális eloszlásával, valamint azok kommunikációjának megfigyelése. Célkitűzésem a program során gyűjtött tapasztalatok alapján olyan információ nyújtása, amely a 2007-2013-as programozási időszakban az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) intézkedéseihez nagymértékben hozzájárul.


Variant title:
COMPETITIVENESS OF THE COUNTRYSIDE-COMPETITIVE IMPROVEMENT OF THE SURVEY ON OPARD MEASURES AND COMMUNICATION OF THOSE
Issue Date:
2008
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
ISSN 1586-4502 (Other)
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/43319
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/43319
Page range:
303-314
Total Pages:
12
Note:
In the period of 2004-2006 of the OPARD, Hungary had an amount of HUF 107.8 billion, which was divided through three priorities, and inside these priorities there were ten actions. Through the use of the comparative advantages, the OPARD considers that the improvement of the agricultural production effectiveness, as well as the competitiveness and income security are important. In the areas which are less suitable for competitive economic improvement, it provides sustainable, multifunction agriculture, and the foundation of the conditions of the associated activities. The objective of my thesis is to analyse the measurements by examining their intensity and examining the accepted and refused applications, together with the communication monitoring of these arrangements. I intend to provide information about my experiences collected during the programme, which supports the measurements of the EAFRD / European Agricultural Fund of Rural Development / in the period of 2007-2013.
Series Statement:
Bulletin of the Szent István University 2008 Special Issue Part I
 Record created 2017-04-01, last modified 2018-05-04

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)