MARKETING LEHETŐSÉGEK AZ ÁLLATI EREDETŰ HUNGARIKUMOK TERMÉKPÁLYÁJÁN

Az Európai Unióban nehéz piaci körülmények, erős konkurenciaharc és importverseny várta a hazai agrártermékeket. A piacon való talpon maradás egyik lehetséges módja az őshonos, hagyományos és tájjellegű termékek értékeinek megerősítése. A kutatás keretében a Magyar szürke szarvasmarha és a Mangalica sertés, valamint a belőlük készült termékek marketinglehetőségeinek elemzését tűztük ki célul. Szakértői mélyinterjút készítettünk a termékeket előállító és feldolgozó vállalatok, valamint a forgalmazó kereskedelmi egységek képviselőivel, a fogyasztók preferenciáinak megismerésére pedig fókuszcsoport interjúkat bonyolítottunk le. A fogyasztók érdeklődése ugrásszerűen nőtt az elmúlt évben, de a piac még mindig kínálati jellegű, ahol főként szárazáru előállítás történik. A tőkehús jelentős része exportra kerül Spanyolországba a Serrano sonka alapanyagaként. A szürkemarha és a mangalica termékek ára jelentősen meghaladja a más sertés- és marhahúsból készült termékekét, ezért a fogyasztók elsősorban azokat a termékeket preferálják, ahol az ártöbblet nem jelentős és a termékek egységára alacsony. A termékek célpiaca két oldalról közelíthető meg. Egyrészről inkább az ínyencek eledele, akik magas jövedelemmel rendelkező, jellemzően vezető beosztású fogyasztók, és leginkább presztízsből, vagy egészségügyi hatásai miatt vásárolják a termékeket. Másrészről jelentős erőt képvisel az az idősebb korosztály, akik nosztalgiából szerzik be a vizsgált termékeket.


Variant title:
MARKETING POSSIBILITIES IN THE PRODUCT CHAIN OF HUNGARICUMS OF ANIMAL ORIGIN
Issue Date:
2008
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
ISSN 1586-4502 (Other)
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/43310
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/43310
Page range:
199-210
Total Pages:
12
Note:
Key point of the survey is represented by the fact that Hungarian agricultural products had to face turbulent market conditions, heavy concurrency and sharp import competition in the European Union. A possible way of keeping or strengthening market positions is to acquaint the values of native, traditional and region-specific products (Hungaricums). Present survey focuses on analyzing the marketing possibilities of Hungarian Grey cattle and Mangalica pig along with their products. Representatives of companies producing, processing and trading mangalica and grey cattle products were interviewed and in order to define the consumers’ preferences focus group interviews were taken. Interest of consumers for such products grew by leaps and bounds last year but the market still remained of supply character where dry products are dominant. Best part of pork carcass meat is exported mainly to Spain as raw material for Serrano ham. Price of mangalica and grey cattle products are higher than that of other pork or beef products therefore consumers are tending to purchase the products where surplus price is not significant and unit price is low. Target markets of the products can be viewed from two aspects. On one hand this product group is likely to be found on the table of gourmands (mostly managers with high income who consider the prestige value and/or healthiness). On the other hand there is the group of older people who feel a certain nostalgia for such products.
Series Statement:
Bulletin of the Szent István University 2008 Special Issue Part I
 Record created 2017-04-01, last modified 2018-05-04

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)