A MAGYARORSZÁGI IMMIGRÁCIÓ TRENDJEI AZ ELMÚLT KÉT ÉVTIZEDBEN

International migration is a process looking back upon a very long time, however the cross- border migration is growing to even more and more considerable size in our globalizing world. Our research focuses on the European continent regarding the topic, taking Hungary in the first place into consideration. The migration into the countries, i.e. the immigration was emphasized in our examination, with especial regard to nationality. Due to that the determining role of historical and geographical factors were proved and it also turned out that the greatest part of the flow of migrants towards the western member states of the European Union originates out of the EU, whilst the eastern EU-countries – just like Hungary among them – are the targets of migrants coming from the neighbouring European countries. During our research based on the different data of the Hungarian Central Statistical Office, the EUROSTAT and the International Monetary Fund, we found out among others that it is characteristic for the direction of international migration that the flow goes from the relatively poorer countries towards the richer ones. We also examined the potential factors of individual motivation in connection with international migration. The main aim of our paper was to reveal the present tendencies taking Hungary into special consideration, so that we could draw conclusions relating to the tendencies and the phenomenon of the actual international migration with regard to its socio-economic connections as well. A nemzetközi migráció hosszú időre visszatekintő folyamat, az emberek határokon átnyúló vándorlása azonban a globalizálódó világunkban egyre nagyobb méreteket ölt. Vizsgálatunk tárgya e tekintetben az európai kontinensre, azon belül is elsősorban Magyarországra szűkült. Elemzésünkben a központi szerepet a bevándorlás, az immigráció kapta, különös tekintettel az állampolgárság szerinti összetételre. Ennek tükrében kirajzolódott a történelmi és a földrajzi tényezők meghatározó ereje, valamint, hogy az Európai Unió nyugati tagországaiba irányuló áramlás nagy részét elsősorban az EU-n kívülről, míg a keleti országokban – így Magyarországon is – elsősorban a környező, Európán belülről érkező migránsok teszik ki. A Központi Statisztikai Hivatal, az EUROSTAT, valamint a Nemzetközi Valutaalap különböző adatsoraira támaszkodva végzett vizsgálódásunk során kiderült többek között, hogy jellemző tendencia a migráció irányát tekintve a szegényebb országokból a gazdagabb országok felé történő áramlás, valamint elemzés alá vontuk a lehetséges egyéni motiváló tényezőket a nemzetközi migrációra vonatkozóan. Cikkünk alapvető célja a meglévő – elsősorban Magyarországra vonatkozó – tendenciák feltárása, hogy azok ismeretében következtetéseket vonhassunk le a jelenlegi migrációs tendenciákkal kapcsolatban, annak gazdasági-társadalmi összefüggéseinek figyelembevételével.


Variant title:
TRENDS OF IMMIGRATION INTO HUNGARY IN PAST TWO DECADES
Issue Date:
2008
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
ISSN 1586-4502 (Other)
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/43189
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/43189
Page range:
87-99
Total Pages:
13
Series Statement:
Bulletin of the Szent István University 2008 Special Issue Part I
 Record created 2017-04-01, last modified 2018-05-04

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)