A DUNA-KÖRÖS-MAROS-TISZA EURORÉGIÓ GAZDASÁGI FEJLETTSÉGÉNEK ELEMZÉSE A RÉGIÓK EURÓPÁJÁBAN

A társadalmi-gazdasági folyamatok vizsgálatának fontos és történelmileg egyre inkább az érdeklődés középpontjába kerülő dimenzióját jelenti azok térbelisége. Valamennyi fejlődéstörténeti korszak általános jellemzője az egyenlőtlen területi fejlődés. Hazánkban és Romániában is mély gazdaságtörténeti gyökerei vannak a fejlettségbéli differenciálódásnak. A rendszerváltással bekövetkező gazdasági válságjegyek az országos fejlettséget meghatározó "szakadék" elmélyüléséhez vezettek. Világossá vált, hogy az eddigi területfejlesztési politika és eszközrendszer nem elegendő. A leszakadás megfékezését és a közeledést a külföldi területfejlesztési források uniós csatlakozást követő minél nagyobb mértékű megszerzése jelenti. A piacgazdaságra való áttérés óta fokozódó fejlettségbéli eltérések tompítását kívánja szolgálni a Duna-Körös-Maros-Tisza interregionális együttműködés a keleti, délkeleti határ mellékén. Ennek megfelelően az eurorégióval kapcsolatos megoldandó feladatokat és lehetőségeket is megpróbáljuk feltárni. Vizsgálatunk alapvető célja a magyar és román határ menti területi egységek gazdasági fejlettségének az összehasonlítása a centrum-periféria sajátosságok függvényében.


Variant title:
MODELLING OF INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT OPPORTUNITIES OF DUNA-KOROS-MAROS-TISZA EURO-REGION MEASURING ENVIRONMENTAL EFFECTS
Issue Date:
2008
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
ISSN 1586-4502 (Other)
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/43184
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/43184
Page range:
37-43
Total Pages:
6
Note:
A new dimension of the study of the social economic processes is getting more and more into the highlight, namely their regional effect. All the eras of the development history are generally featured by the unequal regional development. In Hungary and in Romania as well the regional differences in the development have deep roots in the economic history. The signs of the economic crises emerged after the transition of the economy has led to a deepening gap featuring the development of the country. It became clear that the measures and the policy of the regional development applied so far are not satisfactory. The growing access to the funds intended to serve the regional development can be a tool to narrow the gap and to line up after our joining to the EU. The Duna-Körös-Maros-Tisza interregional co-operation along the Eastern, South-eastern border was set up with the aim to narrow the development gap that has been widening since introducing the market economy. On the ground of this we intend to highlight the tasks to be solved and the facilities to be discovered. The general aim of our analysis is to make a comparison of the economic development level of the Hungarian and Romanian along the border regions in the highlight of the centre-periphery features.
Series Statement:
Bulletin of the Szent István University 2008 Special Issue Part I
 Record created 2017-04-01, last modified 2018-05-04

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)