KOMMENTAAR: PRYSBELEID IN DIE MIELIEBEDRYF: EFFEKTE VAN PRYSSEN-SITIWITEIT, INTERAFHANKLIKHEID EN RELATIEWE - INKOMEVERSKUIWINGS


Issue Date:
1990-09-1990-09-1990-09
Publication Type:
Journal Article
ISSN:
0303-1853
Language:
Afrikaans
Published in:
Agrekon, Volume 29, Issue 3
Page range:
198-199
 Record created 2018-01-26, last modified 2018-01-27

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)