DIE RISIKO VAN IRRELEVANSIE GENOODSAAK 'N ALTERNATIEWE PARADIGMA VIR DIE SUID-AFRIKAANSE LANDBOU-EKONOOM


Issue Date:
1990-02-1990-02-1990-02
Publication Type:
Journal Article
ISSN:
0303-1853
Language:
Afrikaans
Published in:
Agrekon, Volume 29, Issue 1
Page range:
30-33
 Record created 2018-01-26, last modified 2018-01-26

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)