ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KIS-ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA

Jelen tanulmány elkészítésével az volt a célom, hogy az Észak-magyarországi kis-és középvállalati szektor versenyképességi tényezői közül néhányat feltárva, elemezzem egy konkrét, empirikus kutatás eredményei segítségével azt. A téma régóta napirenden van és többféle megközelítésben történtek vizsgálatok a kkv szektor versenyképességének feltárására. A kutatás során a regionális innovációs szempontok kerültek előtérbe. A régió cégeinek versenyképessége szempontjából fontos, hogy milyen minőségű üzleti környezet, ezen belül infrastrukturális háttér veszi körül őket. Ezen háttér elemei alkotják azon endogén tényezőket, amelyek a vállalkozások sikere szempontjából meghatározók lehetnek. Az innovációs folyamat egyes lépéseinél felmerül a kérdés, hogy mennyire tudnak a régió kis-és középvállalkozásai a környezetükben fellelhető egyes intézményekre támaszkodni. Megvizsgálásra került, hogy a régióbeli cégek, tudományos intézmények és más szervezetek milyen mértékben vesznek részt az ötletgyártás, ötletfejlesztés illetve üzleti hasznosítás folyamatában. A felmérés egyik eredménye, ami alátámasztja többek észlelését, hogy a relatíve gyenge versenypozícióban lévő vállalkozások sem képesek jelentős mértékben hozzájárulni a régió versenyképességéhez. ---------- In the framework of the present paper our aim is to analyse,based on emperical research, some ompetitiveness factors of the SMEs located in the North-Hungarian Region. This topic is considered to be up to date for a long time, and there has been continous efforts from different points of view for the analysis of the competitiveness of the SME sector. We focus on the regional innovation viewpoint. The quality of the business environment and inside this the quality of the infrastructure is crucial for the competitiveness of the regional firms. The elements of this background give those endogenious factors whichmay be decisive for the success of the enterprises. In case of the steps of the innovation process we have to ask the question, how much the SMEs are able to lean on the institutions in their localities. How intensively do regional firms, scientific institutions and other organizations participate in the idea creation, idea development and business implementation process. Based on the above, we can come to conclusions on the SMEs contribution to the region’s competitiveness.


Issue Date:
2017
Publication Type:
Journal Article
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/266752
ISSN:
2064-3004
Language:
Hungarian
Published in:
Journal of Central European Green Innovation, Volume 5, Number 3
Page range:
125-145
 Record created 2018-01-18, last modified 2018-04-02

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)