MEZŐGAZDASÁGI TELEPEK HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA DEA MODELLEL

A gazdasági életben sok esetben találkozunk olyan döntési helyzetekkel, amikor a döntéshozatal nagy felelősséggel jár, mert a későbbi versenyképesség függhet tőle. Ezen szituációk megoldására tudatosan felépített döntési modellek használata válhat szükségessé, hogy a körülményeknek megfelelő optimális döntést hozhassuk meg. A különböző döntési modellek között a Data Envelopment Analysis (DEA) igen sajátos eljárás, amely alkalmas a döntéshozatal szempontjából hasznos információk feltárására, olyan gazdálkodó szervezeteknél, amelyek több döntéshozó egység integrált működését foglalják magukba. A DEA analízis számos területen alkalmazható a gyakorlatban, a szakirodalom alapján megállapítható, hogy világszerte alkalmazott, népszerű módszer a hatékonyság vizsgálatára, ezért választottuk mi is ezt a módszert egy magyarországi libatartó gazdaság hatékonysági vizsgálatához. A vizsgálat fő célja, hogy a nem megfelelően (nem hatékonyan) működő vállalkozásoknál (döntési egységeknél) választ kapjunk arra, hogy melyek azok a tényezők, amelyek a működés hatékonyságát negatív irányban befolyásolják. ----------------- In many cases we face determinative decision-making situations in our economy, where decision-making entails great responsibility for us, since later competitiveness may depend on them. To solve these situations, there is a necessity to use consciously deployed decision models making the most optimal decision according to the circumstances. Among the different decision models, the data envelopment analysis (DEA) is a very specific process that can be used to reveal information what is useful for decision making in economic organizations that involve the integrated operation of multiple decision-making units. The DEA analysis can be applied in many fields in practice, it is widely used in professional literatures, and it is a popular method for assessing efficiency, and we thought that we investigate a Hungarian goose farm regarding efficiency. The main objective of the study is to find out which factors influence the efficiency of the operation negatively in the case of inefficient production units.


Other Titles:
INVESTIGATING THE EFFICIENCY OF A GOOSE-HOLDER FARM WITH DEA MODEL
Issue Date:
2017
Publication Type:
Journal Article
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/266749
ISSN:
2064-3004
Language:
Hungarian
Published in:
Journal of Central European Green Innovation, Volume 5, Number 3
Page range:
47-71
JEL Codes:
Q15; Q14; Q16
 Record created 2018-01-18, last modified 2018-04-02

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)