STRATEGIC EVALUATION OF THE ENERGOCELL GLASS FOAM GRANULATE AND ITS DEVELOPMENTAL POSSIBILITIES

Daniella Industrial Park Ltd. is the first domestic manufacturer to exploit the advantageous properties of glass foam, which offers solutions to the problems that arise during construction, where thermal insulation has a load bearing capacity. With continuous development, it aims to produce a new product by extending the use of glass foam, and reducing the harmful effects of glass waste on the environment. The goal of the paper is to develop a corporate strategy for the new field of activity of Daniella Industrial Park Ltd. in order to increase sustainability and develop good practice for other firms. We used several methods for analyzing both the external (PEST analysis, Porter’s five forces model, external factor evaluation matrix), and internal environment (internal factor evaluation matrix) to gain as much information and as much understanding of the glass foam granulate product so we can decide how far the strategy envisaged by the management can be implemented in Hungary. The company lays emphasis on increasing competitiveness and promoting the efficient use of the product. This would make a form of glass foam insulation that has been used for decades in Western Europe, also available to consumers in Hungary. To increase the competitiveness of the company and to increase the market share the building of green trust is important. The strategy that achieves the highest score is the product development and the production of higher value added products; according to our analysis, this would be the most practical choice. ---------- A Daniella Ipari Park Kft. első hazai gyártóként az üveghab előnyös tulajdonságait kihasználva megoldást kínál az építkezések során felmerülő azon problémákra, ahol a hőszigetelésnek teherviselő tulajdonsággal kell rendelkeznie. Folyamatos fejlesztéssel új termék előállítására törekszik, kiterjesztve az üveghab felhasználási területeit, csökkentve az üveghulladék környezetre gyakorolt káros hatásait. Kutatási célkitűzésünk a Daniella Ipari Park Kft. új tevékenységi körével kapcsolatos vállalati stratégia kidolgozása. A külső (PEST elemzés, Porter 5 modellje, külső faktor értékelő mátrix) elemzéshez és mind pedig a belső környezet (belső faktor értékelő mátrix) elemzéséhez több módszert alkalmaztunk, hogy minél több információt nyerjünk, és minél nagyobb rálátásunk legyen az üveghab granulátum termékre ahhoz, hogy eldönthessük, mennyire valósítható meg magyarországi viszonylatban a vezetőség által elképzelt stratégia. A vállalat hangsúlyt helyez a versenyképesség növelésére és a termék hatékony felhasználásának megismertetésére.


Other Titles:
AZ ENERGOCELL ÜVEGHAB GRANULÁTUM STRATÉGIAI MEGÍTÉLÉSE ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI
Issue Date:
2017
Publication Type:
Journal Article
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/266748
ISSN:
2064-3004
Language:
English
Published in:
Journal of Central European Green Innovation, Volume 5, Number 3
Page range:
13-45
JEL Codes:
Q42; Q55
 Record created 2018-01-18, last modified 2018-04-02

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)