A FELJAVÍTOTT KETRECES ÉS AZ ALTERNATÍV TOJÓTYÚKTARTÁS NATURÁLIS HATÉKONYSÁGI MUTATÓI

A világ tojástermelése évente 2-3%- os növekedést mutat, az EU kibocsátása azonban 2004 és 2013 között mindössze 0,28%-kal növekedett. Az állatjóléti előírások bevezetése miatt 2009 és 2012 között a ketreces tartás aránya folyamatosan csökkent az unióban, és nőtt az alternatív tartásmódok aránya. 2016-ban az EU tojótyúk-állományának 44%-a már valamilyen alternatív (mélyalmos, szabadtartás, ökológiai) tartásmódban termelt. Az állatjóléti követelményeknek való megfelelés ugyanakkor költségnövekedést okoz, ami versenyhátrányt eredményez azokkal az országokkal szemben, ahol nincsenek vagy nem olyan szigorúak az állatjóléti előírások, mint az Európai Unióban. A költségnövekedés ellensúlyozása a termelési mutatók javításával érhető el, ezért továbbra is fontos a genetikai képességek javítása (hosszabb perzisztencia, nagyobb tojáshozam), a fajlagos takarmányfelhasználás és az elhullás csökkentése. A termelési eredmények javulása az alternatív tartásmódoknál is megfigyelhető, vagyis a ketreces és az alternatív technológiák között mért különbségek egyre kisebbek. ----------- World egg production increases 2-3% a year, EU emission, however, grew by merely 0,28% between 2004 and 2013. Due to the introduction of animal welfare measures, the proportion of the cage system decreased continuously in the Union between 2009 and 2012, and the rate of alternative solutions grew. In 2016, 44% of the EU laying hen stock was already producing according to an alternative (deep-litter, free-range, organic) system. Compliance with animal welfare provisions also leads to an increase in costs, which means competitive disadvantage compared to the countries that have more lenient or no animal welfare provisions than in the European Union. The cost increase can be counterbalanced by improving production indicators, that is why the improvement of genetical abilities (longer persistence, bigger egg yield), reducing feed conversion ratio and animal mortality continues to be important. The improvement of production results can also be observed in the case of alternative systems, which means that the differences measured between the cage and alternative technologies are becoming all the smaller.


Other Titles:
TECHNOLOGYCAL EFFICIENCY INDICATORS OF FURNISHED CAGE AND ALTERNATIVE KEEPING SYSTEMS FOR LAYING HENS
Issue Date:
2017
Publication Type:
Journal Article
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/266486
ISSN:
2064-3004
Language:
Hungarian
Published in:
Journal of Central European Green Innovation, Volume 5, Number 1
Page range:
103-120
JEL Codes:
Q120
 Record created 2018-01-12, last modified 2018-04-02

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)