TURISZTIKAI MAGTERÜLET LEHATÁROLÁSA AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁG RÉGIÓBAN

Jelen tanulmány témája egy turisztikaimagterület-lehatárolás eredményeinek ös�- szegzése, melynek célterülete az Észak-Magyarország régió. A vizsgálat módszertani alapját Aubert Antal és Szabó Géza munkássága adta, akik öt paramétervizsgálat mentén végeztek hasonló idegenforgalmi lehatárolást. A vizsgálat tárgya időszerű, hiszen a célterületen hasonló kvantitatív módszerek alapján még nem készült kutatás, továbbá a szakma számára fontos eredményeket tartalmaz, hiszen a hazai idegenforgalom már nemzetgazdasági szinten is meghatározó iparággá nőtte ki magát. Az olvasottak alapján így fontos megállapítani, hogy mely települések, térségek a régió valós idegenforgalmi színterei. Mivel a vizsgálat eredményei számszerű adatok, így a kirajzolódó magterületek és az idegenforgalommal bíró települések közt rangsor felállítására is lehetőség nyílt. Ennek alapján megállapítható, hogy mely területek a régió leginkább preferált idegenforgalmi térségei. A számszerűsítés további előnye, hogy a tanulmány következtethet az adott desztinációk, települések potenciáljának ismeretében az idegenforgalmi telítettségre is. Ennek ismerete a turisztikai stratégiák célkitűzéseinek megalapozásában kiemelt fontosságú. Jelen kutatás a jövőre nézve egy remek kiindulási alap a régió tényleges idegenforgalmának megismeréséhez és a már létező turisztikai övezetekkel való összehasonlításához, mint például a kiemelt üdülőkörzetek lehatárolása. ---------- The current study’s topic is the summary of the results of a touristic core area impoundment whose target area is the region of Northern Hungary. The methodological basis of the research was given by the work of Antal Aubert and Géza Szabó who made a similar touristic impoundment along five parameter examinations. The matter of research is relevant as an investigation based on similar quantitative methods has not been made yet on the target area; moreover it consists of important results for the profession as the national tourism has evolved to a determining industry at a national economy level too. Based on what we read, it is essential to assert that which municipalities, areas are the region’s real touristic scenes. As the results of the research are numerical data, it enabled to set up a ranking between the emerging core areas and the touristic municipalities. On this basis, it can be determined that which areas are the most preferable touristic places. Further advantage of the quantification is that the study can conclude to the touristic fullness as well, knowing the potential of the given destinations, municipalities. This knowledge is of major importance in the basis of setting of objectives in touristic strategies. The current research, regarding the future, is an ideal starting point to know the region’s real tourism, and to compare with the already existing touristic zones, like for instance the priority holiday zones impoundment.


Other Titles:
Touristic core area impoundment in the region of Northern Hungary
Issue Date:
2017
Publication Type:
Journal Article
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/265780
ISSN:
2062-8269
Language:
Hungarian
Published in:
Acta Carolus Robertus, Volume 7, Number 2
Page range:
67-87
JEL Codes:
Z32
 Record created 2017-12-12, last modified 2018-04-02

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)