ELMÉLETI FELVETÉSEK ÉS MÓDSZERTANI KAPCSOLATOK A VÁLLALATÉRTÉKELÉSBEN

A vagyonértékelési eljárásokat a gyakorlatban nagyfokú szakmai hozzáértéssel és a lehető legtöbb tényező figyelembevételével kell elvégezni. A szekunder tanulmány vázolja azokat az elméleti szempontokat és módszertani kapcsolatokat, amelyek a jelenlegi tudomány álláspontja szerint alkalmazhatók. Mindenképpen több vállalatértékelési módszer együttes alkalmazása javasolt a pontos eredmény kiszámításához, természetesen az adott értékelés céljának, piacának és körülményeinek megfelelően. Folyamatos jellegű vállalatértékelés esetén a vezetőség pozíciója sokkal kedvezőbb, mivel folyamatosan informált az általa vezetett vállalat értékéről, ezáltal hosszabb távon akár a vállalati érték növekedése és a megfelelő irányvonal követése biztosított. ---------- Asset valuation procedures should in practice be carried out with the most professional skill and taking into account as many factors as possible. The secondary study outlines the theoretical aspects and methodological links that can be applied in the current science’s view. In any case, it is recommended to use more than one corporate valuation method to calculate the exact result, of course, according to the purpose, market and circumstances of the particular valuation. In the case of a continuous corporate assessment, the position of the management is much more favorable as it is constantly informed about the value of the company it manages, thus, in the long run, the growth of corporate value and the right course are ensured.


Issue Date:
2017
Publication Type:
Journal Article
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/265775
ISSN:
2062-8269
Language:
Hungarian
Published in:
Acta Carolus Robertus, Volume 7, Number 2
Page range:
5-17
JEL Codes:
M 41
 Record created 2017-12-12, last modified 2018-04-02

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)