Review of collective monograph under the title: “SOCIAL, ECONOMIC AND INSTITUTIONAL PROBLEMS OF SHAPING CONTEMPORARY ECONOMY IN RUSSIA” Authorship of the team of lecturers of the Department of Economy and International Relations of the Russian General Social University (RGSU), Moscow 2011


Other Titles:
Recenzja monografii zbiorowej pod tytułem: „SOCJALNE, GOSPODARCZE I INSTYTUCJONALNE PROBLEMY KSZTAŁTOWANIA WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI ROSJI”, autorstwa zespołu wykładowców Katedry Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Rosyjskiego Państwowego Socjalnego Uniwersytetu (RGSU), Moskwa 2011
Issue Date:
2015-01
Publication Type:
Journal Article
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/265105
ISSN:
2083-3725
Language:
English
Published in:
Economic and Regional Studies (Studia Ekonomiczne i Regionalne), Volume 08, Number 1
Page range:
122-125
 Record created 2017-11-15, last modified 2018-04-02

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)