BOOK’S REVIEW OF DR HAB. INŻ. EUGENIUSZ CHYŁEK UNDER THE TITLE “CONDITIONS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF FOOD AND AGRICULTURAL SECTOR AND RURAL AREAS IN AGRICULTURAL POLICY” Advertised and published by Arkadiusz Grzegorczyk Agency, Warsaw 2012

Book Review


Other Titles:
RECENZJA KSIĄŻKI DRA HAB. INŻ. EUGENIUSZA CHYŁKA PT. „UWARUNKOWANIA INNOWACYJNEGO ROZWOJU SEKTORA ROLNO-ŻYWNOŚCIOWEGO I OBSZARÓW WIEJSKICH W RAMACH POLITYKI ROLNEJ” Agencja Reklamowo – Wydawnicza Arkadiusz Grzegorczyk, Warszawa 2012
Issue Date:
2013
Publication Type:
Journal Article
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/264952
ISSN:
2083-3725
Language:
English
Published in:
Economic and Regional Studies (Studia Ekonomiczne i Regionalne), Volume 06, Number 2
Page range:
76-79
 Record created 2017-11-13, last modified 2018-04-02

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)