SUMMARY OF DOCTORAL DISSERTATION ALGORITHMS OF LOGO AND AGE-CATEGORY SYMBOL RECOGNITION IN TV IMAGE SEQUENCES


Other Titles:
STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ ALGORYTMY ROZPOZNAWANIA LOGO ORAZ OZNACZEŃ KATEGORII WIEKOWEJ PRZEKAZU TELEWIZYJNEGO W SEKWENCJI OBRAZÓW
Issue Date:
2013-2013-2013
Publication Type:
Journal Article
ISSN:
2083-3725
Language:
English
Published in:
Economic and Regional Studies (Studia Ekonomiczne i Regionalne), Volume 06, Number 1
Page range:
118-135
 Record created 2017-11-13, last modified 2018-01-23

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)