SUMMARY OF DOCTORAL DISSERTATION ALGORITHMS OF LOGO AND AGE-CATEGORY SYMBOL RECOGNITION IN TV IMAGE SEQUENCES


Other Titles:
STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ ALGORYTMY ROZPOZNAWANIA LOGO ORAZ OZNACZEŃ KATEGORII WIEKOWEJ PRZEKAZU TELEWIZYJNEGO W SEKWENCJI OBRAZÓW
Issue Date:
2013
Publication Type:
Journal Article
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/264941
ISSN:
2083-3725
Language:
English
Published in:
Economic and Regional Studies (Studia Ekonomiczne i Regionalne), Volume 06, Number 1
Page range:
118-135
 Record created 2017-11-13, last modified 2018-04-02

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)