REPORT ON THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “E-CONOMY, E-SOCIETY IN THE CENTRAL AND EASTERN EUROPE” NAŁĘCZÓW 11 – 13 OF MAY 2009


Other Titles:
SPRAWOZDANIE Z MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ „E-GOSPODARKA, E-SPOŁECZEŃSTWO W EUROPIE ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ” NAŁĘCZÓW 11–13 MAJA 2009 ROKU
Issue Date:
2010
Publication Type:
Journal Article
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/264764
ISSN:
2083-3725
Language:
English
Published in:
Economic and Regional Studies (Studia Ekonomiczne i Regionalne), Volume 04, Number 1
Page range:
152-155
 Record created 2017-11-08, last modified 2018-04-02

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)