000263902 001__ 263902
000263902 005__ 20181130224656.0
000263902 022__ $$a0046-5518
000263902 037__ $$a80-2017-2075
000263902 041__ $$ahun
000263902 084__ $$aC10
000263902 084__ $$aQ10
000263902 084__ $$aQ12
000263902 084__ $$aQ15
000263902 242__ $$aChanges in the Technical Efficiency of Hungarian Agricultural Farms between 2001 And 2014
000263902 245__ $$aA magyar mezőgazdasági üzemek technikai hatékonyságának alakulása 2001 és 2014 között
000263902 260__ $$c2017
000263902 269__ $$a2017-03-15
000263902 336__ $$aJournal Article
000263902 520__ $$aA nemzetközi és hazai agrárközgazdasági kutatások középpontjában egyre gyakrabban jelenik meg a technikai hatékonyság vizsgálata, ami leegyszerűsítve a termelésben fellelhető tartalékok produktív felhasználásának folyamatát elemzi. Ennek becslésére két fő módszer terjedt el az empirikus szakirodalomban: a nem paraméteres, lineáris programozáson alapuló burkolófelület-elemzés (Data Envelopment Analysis, DEA ) és a sztochasztikus határ ökonometriai módszeren alapuló paraméteres meghatározás (Stochastic Frontier Analysis, SFA).  Jelen tanulmány célul tűzte ki a Magyarországon mezőgazdasági tevékenységet végző gazdaságok technikai hatékonyságának vizsgálatát outputorientált DEA-módszerrel, tesztüzemi adatok alapján. A tanulmányban gazdálkodási formák, tevékenységi irányok és méretkategóriák szerinti bontásban került kiszámításra a technikai hatékonyság a 2001–2014 közötti időszakban.  A technikai hatékonyság akkor a legjobb, ha a mutató értéke minél jobban közelít az 1-hez. Ezt a legnagyobb méretkategóriába tartozó gazdaságok, valamint a tejelő tehenészettel foglalkozók teljesítették a vizsgált periódusban. A tanulmány szerzője feltételezi, hogy a technikai hatékonyság értéke a gazdálkodási mérettel párhuzamosan növekszik. Továbbá a szerző a hatékonyságnövelés, versenyképesség-fokozás és foglalkoztatásbővítés hármasával kapcsolatban kifejti, hogy míg a kis gazdaságokban a saját (fogyasztási) igények kielégítése az elsődleges, addig a nagygazdaságokban a hatékonyságnövelés és a versenyképesség-fokozás a kiemelt prioritás. = International and Hungarian agricultural economic research is increasingly focusing on the examination of technical efficiency, which simplifies analyses of the productive use of production reserves. Two methods are most often used in the empirical literature: non-parametric Data Envelopment Analysis (DEA), based on linear programming, and Stochastic Frontier Analysis (SFA). The present study aimed to investigate the technical efficiency of farms involved in agricultural activities in Hungary using the DEA method and data from the Hungarian FADN database. Technical efficiency was examined based on legal form, farm size category and type of farming between 2001 and 2014. Technical efficiency is the highest if its value is close to 1. The farms belonging to the biggest size category as well as the dairy farms fulfilled this remark. The author assumes that the value of technical efficiency increases parallel with the size of the farm. In addition, the author explains in connection to increasing efficiency, enhancing competitiveness and rising employment that in small farms to meet their (consumer) demand is the priority, by the larger farms to improve efficiency and competitiveness are the key priorities. 
000263902 542__ $$fBy depositing this Content ('Content') in AgEcon Search, I agree that  I am solely responsible for any consequences of uploading this Content to AgEcon Search and making it publicly available, and I represent and warrant that: I am either the sole creator and the owner of the copyrights and all other rights in the Content; or, without obtaining another’s permission, I have the right to deposit the Content in an archive such as AgEcon Search. To the extent that any portions of the Content are not my own creation, they are used with the copyright holder’s express permission or as permitted by law. Additionally, the Content does not infringe the copyrights or other intellectual property rights of another, nor does the Content violate any laws or another’s rights of privacy or publicity. The Content contains no restricted, private, confidential, or otherwise protected data or information that should not be publicly shared. I understand that AgEcon Search will do its best to provide perpetual access to my Content. In order to support these efforts, I grant the Regents of the University of Minnesota ('University'), through AgEcon Search, the following non-exclusive, irrevocable, royalty-free, world-wide rights and licenses: to access, reproduce, distribute and publicly display the Content, in whole or in part, in order to secure, preserve and make it publicly available, and to make derivative works based upon the Content in order to migrate the Content to other media or formats, or to preserve its public access. These terms do not transfer ownership of the copyright(s) in the Content. These terms only grant to the University the limited license outlined above.
000263902 546__ $$aHungarian
000263902 650__ $$aAgricultural and Food Policy
000263902 650__ $$aResearch Methods/ Statistical Methods
000263902 6531_ $$aburkolófelület-elemzés
000263902 6531_ $$agazdaságszerkezet
000263902 6531_ $$atechnikai hatékonyság
000263902 6531_ $$aagriculture
000263902 6531_ $$adea-method
000263902 6531_ $$afarm structure
000263902 6531_ $$atechnical efficiency
000263902 700__ $$aOrsolya, Tóth 
000263902 773__ $$j 61$$k 1$$o13$$q3$$tGAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics
000263902 8560_ $$fgazdalkodas@aki.gov.hu
000263902 8564_ $$s497772$$uhttp://ageconsearch.umn.edu/record/263902/files/GAZDALKODAS_2017_01_Toth.pdf
000263902 8564_ $$s1855573$$uhttp://ageconsearch.umn.edu/record/263902/files/GAZDALKODAS_2017_01_Toth.pdf?subformat=pdfa$$xpdfa
000263902 909CO $$ooai:ageconsearch.umn.edu:263902$$pGLOBAL_SET
000263902 980__ $$a80