KÍNA ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZÖTTI KERESKEDELEM ELEMZÉSE

Kína sikeresen alakította át a gazdaságát egy protekcionista kereskedelmi politikát folytató gazdaságból egy kifelé orientált, nyitott gazdaságba. Ez alatt az átalakulási időszak alatt a kereskedelmi kapcsolatai a világ többi részével különböző fejlődési utakat jártak be, a szovjet típusú gazdaság okozta elszigeteltségtől egészen a nyitott gazdaságig. A Világkereskedelmi Szervezethez (WTO) történő csatlakozás mérföldkőnek tekinthető Kínában, ugyanis ez alapozta meg azt, hogy Kína részt vehessen a világkereskedelmen belüli rendszerekben. Kína integrációja a világgazdaságba volt az egyik fő hajtóereje az elmúlt évtizedekben végbement látványos gazdasági növekedésnek. A tanulmány célja az, hogy elsősorban a világszervezetek szekunder forrásaiból származó adatok alapján összehasonlító elemzés során áttekintést adjon az Európai Unió és Kína között működő nemzetközi kereskedelem főbb eredményeiről. ---------------------------- China has successfully converted itself from a country with protectionist trade policies to an outward oriented one with an open economy. During this transition its trade relations with the rest of the world went through various stages, from isolation and dependence on the Soviet economy to openness. Its accession to the World Trade Organization (WTO) was a key step giving China the opportunity to participate in world trade within a multilateral trade system. China’s integration into the global economy has been one of the main drivers of its economic growth. The main objective of this research is to present a comparative analysis of the international trade between China and EU from secondary data source.


Other Titles:
ANALYSIS OF THE TRADE BETWEEN CHINA AND EUROPEAN UNION
Issue Date:
2017
Publication Type:
Journal Article
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/263265
ISSN:
2062-8269
Language:
Hungarian
Published in:
Acta Carolus Robertus, Volume 7, Number 1
Page range:
265-277
JEL Codes:
F10; F14; F21
 Record created 2017-09-19, last modified 2018-04-02

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)