@article{Guzal-Dec:262400,
   author = {Guzal-Dec, Danuta and Zwolińska-Ligaj, Magdalena},
   title = {{Natura 2000 w województwie lubelskim – bariera czy wykorzystana szansa rozwoju samorządów gminnych?}},
   journal = {Village and Agriculture (Wieś i Rolnictwo)},
   volume = {Number 3},
   number = {172},
   pages = {87},
   year = {2016},
}