MENNI VAGY MARADNI? PEDAGÓGUSOK ÉRZELMI ELKÖTELEZETTSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA

A tanulmány célja feltárni, hogy mely tényezők és milyen mértékben befolyásolják a pedagógusok érzelmi elkötelezettségét. Munkánkhoz egy 2015-ben a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Karán végzett empirikus felmérés (IMV adatbázis, N = 824) részeredményeit használtuk fel. Kutatási eredményeink arra utalnak, hogy a pedagógusok iskolai végzettségének szintje és pályán eltöltött idejük mértéke összefügg érzelmi elkötelezettségükkel. Az utóbbi ugyancsak kapcsolatba hozható az intézmény gyermeklétszámának nagyságával és az oda járó halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek/ diákok arányával. A pedagógusok érzelmi elkötelezettségét befolyásolja továbbá vezetőjük tevékenységének megítélése és az intézmény vezetését, működését meghatározó külső tényezők is. A tanulmány közreadásával segítséget kívánunk nyújtani a döntéshozóknak, a munkáltatóknak és az intézményvezetőknek azon tényezők felismeréséhez, amelyek javításával hozzájárulhatnak a pedagógusok érzelmi elkötelezettségének kialakításához és hosszú távú fenntartásához. ------------- The purpose of the study is to disclose which factors have influence on the pedagogues affective commitment and how much. The source of the data is one part of our empirical survey (IMV database, N = 827) made at Faculty of Child and Adult Education of the University of Debrecen. Results of the research refer to connection between the pedagogues’s education level, career spans and the affective commitment. The last one related to the number of children at the institute and the number of students with multiple disatvantages. Pedagogues’ affective commitment is tampered with their consideration of the leader’s activity and the external factors which influence operation and management of the institution. To publishing this study we would like to assist the decision-makers, the employers and the heads of institutions to identify factors whereby improvements could contribute the development and long-term maintenance of pedagogues’ affective commitment.


Other Titles:
LEAVE OR STAY? THE EXAMINATION OF FACTORS INFLUENCING PEDAGOGUES’ AFFECTIVE COMMITMENT
Issue Date:
2017
Publication Type:
Journal Article
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/261865
ISSN:
2062-8269
Language:
Hungarian
Published in:
Acta Carolus Robertus, Volume 7, Number 1
Page range:
141-158
JEL Codes:
O15
 Record created 2017-08-16, last modified 2018-04-02

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)