AKI KIMARAD, AZ LEMARAD? AZ IT SZEKTOR SZEREPE A VÁLLALKOZÁSOK ÉLETÉBEN

A vállalkozások üzleti folyamatait alapvetően megváltoztatja a számítógépes információs rendszerek megjelenése, fejlődése, alkalmazása, ezáltal számukra egyre nagyobb jelentőséggel bír az internet, az online marketing, az e-kereskedelem, a felhőalapú rendszerek és az informatikai képzés. Kvalitatív kutatásunkban azt vizsgáltuk, hogy a különböző vállalkozások vezetői hogyan vélekednek az informatikai fejlődésről, átalakulásról, és munkahelyük digitális környezetét hogyan ítélik meg. Primer kutatási eredményeink azt mutatják, hogy napjaink alapvető technológiája szinte minden vállalkozás életében megtalálható. Az internettel rendelkezők és az online marketinget használók száma növekedésnek indult, viszont a cégek többsége nem bízik meg kellőképpen az IT biztonságában, ezért számos informatikai lehetőséget még nem kívánnak/tudnak kihasználni vállalkozásuk napi gyakorlatában. ---------- The business processes of the companies fundamentally change the appearance of computer information systems, the development, the applications and by these the internet, the online marketing, e-commerce, cloud-based systems, and IT trainings have an increasing significance. In our qualitative research we examined various business leaders how they think about IT development, digital transformation and about the work environment perceptions. The primary research results show that today’s basic technology can be found in almost every business life. The internet holders and the number of online marketing users started to grow but the majority of the companies do not sufficiently confident in the security of IT therefore cannot take advantage of the daily practice of their business.


Other Titles:
THOSE WHO DROP BEHIND WILL BE OUT OF IT? THE ROLE OF THE IT SECTOR IN THE LIFE OF BUSINESSES
Issue Date:
2017
Publication Type:
Journal Article
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/261841
ISSN:
2062-8269
Language:
Hungarian
Published in:
Acta Carolus Robertus, Volume 7, Number 1
Page range:
5-24
JEL Codes:
M310; M150
 Record created 2017-08-16, last modified 2018-04-02

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)