KAP-reform – az EU közvetlen kifizetésekre kidolgozott új módszerta-nának értékelése

A Közös Agrárpolitika bevezetése óta komoly változásokon ment keresztül. Jelenleg ezek hétévente követik egymást, amelyek közül a legutóbbi alapvető vál-tozás 2013-ban történt a 2014–2020-as időszakra vonatkozóan. A döntéshozók emellett megegyeztek egy félidős felülvizsgálatban is, hogy értékelni lehessen a bevezetett számos új rendelet hatásait. A Bizottság kidolgozott egy értékelési módszertant és már publikált is néhány anyagot az előző időszakokra vonatkozó előzetes eredményekből. A jelen írás áttekinti, hogy a Bizottság által használt módszertan és az adatbázis összhangban van-e a legmagasabb szintű agrárpoli-tikai értékelési standardokkal. = The Common Agricultural Policy has changed significantly over time. Major chang-es are now introduced every seven years, with the last fundamental change agreed upon in 2013 for the period 2014-2020. Policymakers also agreed to a mid-term review in order to evaluate the performance of numerous new regulations. The Commission has elaborated a methodology for the evaluation and has already pub-lished some documents with initial results for past periods. This article reviews whether the methodology and database used by the Commis-sion are in line with the highest standards for policy evaluation.


Other Titles:
EU Agricultural Policy Reform: Evaluating the EU’s New Methodology for Direct Payments
Issue Date:
Dec 15 2016
Publication Type:
Journal Article
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/258591
ISSN:
0046-5518
Language:
Hungarian
Published in:
GAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics, Volume 60, Number 6
Page range:
474-484
JEL Codes:
Q14; Q18
 Record created 2017-07-05, last modified 2018-01-23

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)