AZ INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI NÖVEKEDÉSRE GYAKOROLT HATÁSA A POLITIKAI VEZETŐKÖN KERESZTÜL

A cikk egy ország vezetőjének intézményekre gyakorolt hatását foglalja össze, amely közvetlenül befolyásolja a gazdasági növekedést, legalábbis az intézményi közgazdaságtan szerint. Az írás továbbá áttekinti azokat az irodalmakat, amelyekben a vezető és maga a vezetés (leadership) válik hangsúlyossá a gazdasági teljesítmény egyik lehetséges magyarázataként, kiváltképp az intézmények megfelelő átalakítása végett. A vezető személye, valamint a fejlődésben betöltött szerepe a mai napig igen vitatott kérdéskör, ezért a cikk szemlélteti, milyen lehetséges ok-okozati összefüggések lelhetőek fel az egyik, illetve a másik oldal véleményét illetően. ---------- The article summarizes the influence of political leaders on institutions which, according to institutional economics, directly influences economic growth. Furthermore, the study reviews the literature in which leadership itself becomes a significant factor as a possible explanation for the reason for economic growth through institutional change. Although political leader or its role in growth is still viewed as a controversial issue in economics, the paper emphasises what kind of cause-effect relations exist between political leaders and economic growth and reveals that leaders do matter directly in economic performance by the formation of institutions.


Other Titles:
The effect of institutions on economic growth through political leaders
Issue Date:
2016
Publication Type:
Journal Article
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/256519
ISSN:
2062-8269
Language:
Hungarian
Published in:
Acta Carolus Robertus, Volume 06, Number 2
Page range:
302-317
JEL Codes:
B3; O4; P48
 Record created 2017-04-27, last modified 2018-04-02

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)