A SZERENCSEJÁTÉKTÖRVÉNY-MÓDOSÍTÁS GAZDASÁGI HATÁSAI

A szerencsejáték-szektor sokak számára érdekes, érinthetetlenek gondolt terület. Teljes valóságában kevesen ismerik az ágazat igazi belső működését, kapcsolódásait. A kormány 2011-től folyamatosan változtatja a szerencsejáték-törvényt, ezzel viszont kiszámíthatatlan lett a rendszer jövője. A tanulmányban elemezzük a piac régi és új szereplőinek a helyzetét, az adózás változásait, a törvénymódosítás gazdasági vonatkozásait. Ezek alapján jól körvonalazódik, hogy hogyan alakult a szerencsejátékból közvetett módon profitálók köre. Az elemzésből egyértelműen megállapítható a centralizálódás. Az állami bevételek alakulásában csökkenést mutat a szerencsejáték-szektorból származó adóbevétel, annak ellenére, hogy az ágazat bevétele növekedett. Az adózási törvény változásai miatt a szektorban maradt résztvevők kedvezményesebb adózással működhetnek tovább, mint a piac régi szereplői. A szerencsejáték-szektor gazdasági tovagyűrűző hatása is csökkent az utóbbi években, mely drasztikusan érintette a vendéglátást, a gépgyártást, a szerencsejáték-szervező cégeket és a hitelesítés-ellenőrzési hivatalokat. Az ágazatban működő vállalkozások és ezzel együtt a foglalkoztatottak száma is jelentősen csökkent a vizsgált időszak alatt. Összességében megállapítható, hogy a szerencsejáték-törvény módosítása nem volt pozitív hatással a gazdaság egészére nézve. ---------- The gambling sector is perceived by many people as an interesting and somehow untouchable area. Only few are familiar with the true reality of the inner workings and connections of this sector. The gambling law has been continuously changed by the government since 2011, thus the future of the sector became unpredictable. In the article we analyze the state of old and new players on the market, besides the change of taxation and the effects of economic changes caused by the amendments. It is clearly visible how developed the circle of indirect beneficiaries in the economic environment of the gambling market. The investigation clearly diagnosed the centralization. The evolution of state revenues showed a decrease in tax revenue from gambling sector, despite the sector’s revenue increased. Due to changes in tax law the participants remained in the sector more favourable tax can work than the old players in the market. The economic spillover effect of the gambling sector also declined in recent years, which dramatically affected the hospitality, machinery, companies organizing gambling, and the certification audit offices. The businesses in the sector and with the number of employees also decreased significantly during the period. Finally, it can be stated that the amendment of the gambling law had no positive effect on the whole economy.


Other Titles:
The Economic Impacts of the Amendments of Gambling Law
Subject(s):
Issue Date:
2016
Publication Type:
Journal Article
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/256160
ISSN:
2062-8269
Language:
Hungarian
Published in:
Acta Carolus Robertus, Volume 06, Number 2
Page range:
145-160
JEL Codes:
K2
 Record created 2017-04-17, last modified 2018-04-02

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)