000253433 001__ 253433
000253433 005__ 20180123005828.0
000253433 0247_ $$2Other$$aISSN 0046-5518
000253433 037__ $$a80-2016-1089
000253433 037__ $$a80-2016-1138
000253433 041__ $$ahu
000253433 084__ $$aQ16
000253433 245__ $$aAz adaptív innováció jó példája: a sávművelés megjelenése Magyarországon
000253433 246__ $$aA Good Example of Adaptive Innovation: the Appearance of Strip Till in Hungary
000253433 260__ $$c2015-10
000253433 269__ $$a2015-10
000253433 270__ $$mHusti.Istvan@gek.szie.hu$$pHusti,   István
000253433 270__ $$mHustine.Beres.Klara@gtk.szie.hu$$pBéres,   Klára
000253433 300__ $$a10
000253433 336__ $$aJournal Article
000253433 490__ $$a59
000253433 490__ $$a5
000253433 520__ $$aAz innovációkra törekvő magyar mezőgazdasági vállalkozások számára a klasszikus, K+F-en alapuló innovációs folyamatmodellek általában – különböző okok miatt – nem követhetők. Nagyobb figyelmet célszerű fordítani emiatt az adaptációs innovációra, amely a másutt megvalósult jó ötletek saját keretek közötti hasznosítására irányul. Ezen alapgondolat jegyében foglalkozik a cikk az adaptív agrárinnováció egy jó és tanulságos példájával, a sávművelés hazai terjedésével. 
A sávművelés (strip till) a konzerváló, energia- és költségtakarékos vetőágy-készítési és művelési technológiák közé tartozik. Olyan eljárás, amely a hagyományos megoldásokhoz képest több előnyös tulajdonsággal rendelkezik. A módszer az USA-ban több évtized óta széles körben használt, s annak hazai megismertetésében és elterjesztésében a KITE vállalt kezdeményező szerepet. A cikk a módszer előnyös és előnytelen jellemzőit foglalja rendszerbe és beszámol a hazai felhasználók néhány eddig szerzett tapasztalatáról is. A legfőbb előny a hajtóanyag-megtakarítás: a különböző talajtípusok esetén a szántásos műveléshez képesti megtakarítás meghaladta az 50%-ot. A vizsgálati eredmények 11%-os műveleti költségmegtakarítást és 41%-os munkaidő-megtakarítást mutatnak a sávművelés javára a szántásos műveléshez képest. A sávműveléstől elvárható agrotechnikai és ökonómiai előnyök a korán és a későn lekerülő növények esetében egyaránt kimutathatók, úgy a kukorica-, mint a napraforgó-termesztésnél. A kezdeti kedvező magyarországi tapasztalatok alapján kijelenthető, hogy a sávművelésre irányuló adaptáció eredményes és olyan eljárásinnovációt gerjesztett, amely számos gazdálkodási előny forrása lehet. Ilyen összefüggésben a cikk üzenetei tanulságosak lehetnek mindazok számára, akik versenypozíciójuk megtartása, netán fokozása érdekében az adaptív innovációt stratégiai eszköznek tekintik. ------------------ For the progressive Hungarian agricultural companies the classic innovation flow model based on R&D is not a path to follow. Instead, it is worth paying more attention to adaptive innovation that – as its name suggests – adapts ideas already implemented by other companies and capitalises on them within someone’s own organisation. This article analyses the adaptive agricultural innovation based on this idea through an instructive example of the expansion of strip till in Hungary. Strip till is a preserving, energy- and cost-efficient seedbed making and nursing technology that – compared to traditional solutions – has many advantages. The method has been widely used in the US for several decades and KITE takes credit for introducing and propagating it in Hungary. The article summarises the pros and cons of this method, providing useful information on some of the experiences encountered by domestic users so far. The greatest benefit is the propellant savings: in case of different soil types these were above 50% (11% on cost and 41% on labour) compared to traditional tillage. The article also points out that agrotechnical and economic benefits are traceable for both early and late crops such as maize and sunflower. The initial favourable domestic experience proves the adaptation of strip till to be successful, resulting in a process innovation with several farming advantages. In this regard, the main points of this article are to be considered for those finding adaptive innovation a good strategic tool for gaining a competitive edge.
000253433 542__ $$fLicense granted by Menyhárt Csaba (gazdalkodas@aki.gov.hu) on 2017-02-15T11:08:25Z (GMT):

<p class="ds-paragraph">
By depositing this Content ("Content") in AgEcon Search, I agree that I am 
solely responsible for any consequences of uploading this Content to AgEcon 
Search and making it publicly available, and I represent and warrant that:

I am either the sole creator and the owner of the copyrights and all other 
rights in the Content; or, without obtaining another’s permission, I have the 
right to deposit the Content in an archive such as AgEcon Search.

To the extent that any portions of the Content are not my own creation, they 
are used with the copyright holder’s express permission or as permitted by law.
 Additionally, the Content does not infringe the copyrights or other 
intellectual property rights of another, nor does the Content violate any 
laws or another’s rights of privacy or publicity.

The Content contains no restricted, private, confidential, or otherwise 
protected data or information that should not be publicly shared.

I understand that AgEcon Search will do its best to provide perpetual access
 to my Content. In order to support these efforts, I grant the Regents of the
 University of Minnesota ("University"), through AgEcon Search, the following
 non-exclusive, irrevocable, royalty-free, world-wide rights and licenses:

to access, reproduce, distribute and publicly display the Content, in whole
 or in part, in order to secure, preserve and make it publicly available, and

to make derivative works based upon the Content in order to migrate the
 Content to other media or formats, or to preserve its public access.

These terms do not transfer ownership of the copyright(s) in the Content.
 These terms only grant to the University the limited license outlined above.
</p>

000253433 650__ $$aCrop Production/Industries
000253433 650__ $$aLand Economics/Use
000253433 650__ $$aResearch and Development/Tech Change/Emerging Technologies
000253433 6531_ $$aagrárinnováció
000253433 6531_ $$asávművelés
000253433 6531_ $$aadaptív innovációs modell
000253433 6531_ $$aagricultural innovation
000253433 6531_ $$astrip till
000253433 6531_ $$aadaptive innovation model
000253433 700__ $$aHusti, István
000253433 700__ $$aBéres, Klára
000253433 773__ $$d2015$$jVolume 59$$kNumber 5$$o452$$q443$$tGAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics
000253433 8564_ $$s424765$$uhttp://ageconsearch.umn.edu/record/253433/files/GAZDALKODAS_2015_05_Husti_Beresne_443_452.pdf
000253433 887__ $$ahttp://purl.umn.edu/253433
000253433 909CO $$ooai:ageconsearch.umn.edu:253433$$pGLOBAL_SET
000253433 912__ $$nSubmitted by Menyhárt Csaba (gazdalkodas@aki.gov.hu) on 2017-02-15T11:13:11Z
No. of bitstreams: 1
GAZDALKODAS_2015_05_Husti_Beresne_443_452.pdf: 424765 bytes, checksum: 0d8754f5aef2b571f38e65610463fc2d (MD5)
000253433 912__ $$nMade available in DSpace on 2017-02-15T11:13:12Z (GMT). No. of bitstreams: 1
GAZDALKODAS_2015_05_Husti_Beresne_443_452.pdf: 424765 bytes, checksum: 0d8754f5aef2b571f38e65610463fc2d (MD5)
  Previous issue date: 2015-10
000253433 982__ $$gGAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics>Volume 59, Number 5, 2015
000253433 980__ $$a80