IMPORTANCE OF CROWDSOURCING IN SOCIAL INNOVATIONS: EVIDENCE FROM POLAND

This article covers the problems connected with creating open social innovations using crowdsourcing. In this work the importance of crowdsourcing in the context of creating open social innovations, which serve the realisation and solving of social needs, was presented. This elaboration is divided into three parts. Following a short introduction, the essence of open social innovations, including the notion of innovation and social innovations, was presented. In the second part, the essence of crowdsourcing and its potential, were presented. The subject of the final, third part is showing the possibilities of using crowdsourcing to create open social innovations. Theoretical considerations were supported by three examples. Three examples from Poland were purposefully chosen. It is worth underlining that the obtained results confirm the demands made in the subject literature connected with the importance of crowdsourcing in creating open social innovations since this phenomenon contributes to obtain and generate new ideas and ways of solving problems including social ones. --------------------------- A cikk a nyitott társadalmi innovációk létrehozásának kérdését veti fel a crowdsourcing alkalmazása által. A tanulmány bemutatja a crowdsourcing jelentését, társadalmi igények megvalósítására és megoldására szolgáló nyitott társadalmi innovációk létrehozásának kontextusában. Az értekezés három részből áll. A rövid bevezetés után, az első részben a nyitott társadalmi innovációk lényege kerül bemutatásra, tekintettel az innováció és a társadalmi innováció fogalmára. A második részben a crowdsourcing lényege valamint annak potenciálja kerül bemutatásra. Az utolsó, harmadik rész tárgya a crowdsourcing alkalmazásának lehetőségének bemutatása, új nyitott társadalmi innovációk létrehozásában. Az elméleti feltevések három példával lettek alátámasztva. Szándékosan három lengyelországi példa lett kiválasztva. Érdemes kiemelni, hogy az elért eredmények alátámasztják a szakirodalomban a crowdsourcing jelentőségéről felállított feltevéseket a nyitott társadalmi innovációk kialakításában. Ez a jelenség hozzájárul az új ötletek kialakításához és generálásához, valamint problémák - köztük társadalmi problémák megoldásához is.


Variant title:
A crowdsourcing fontossága a társadalmi innovációk terén: lengyelországi tapasztalatok
Issue Date:
2016
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
HU ISSN 2064-3004 (Other)
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/253372
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/253372
Published in:
Journal of Central European Green Innovation, Volume 04, Number 3
Page range:
19-30
Total Pages:
12
JEL Codes:
O35
Series Statement:
4
3
 Record created 2017-04-01, last modified 2018-01-23

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)