Ekonomska isplativost agroturističko-vinarskog gospodarstva na vinskoj cesti

Vinarsko-vinogradska proizvodnja je tradicionalna grana poljoprivredne djelatnosti u Hrvatskoj. Provedeno se istraživanje temelji na jednom obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu koje je uspjelo stvoriti imidž, strategiju proizvodnje i plasman vina na tržištu. Svoj opstanak i probitak na tržištu gospodarstvo temelji na diverzificiranim djelatnostima gdje posebnu ulogu ima agroturizam. Analiza ekonomskih pokazatelja izdvojenog gospodarstva pokazuje uspješnost u vođenju gospodarstva, a financijska analiza ukazuje na dobro realiziranu investiciju. Prikazom strukture prodaje uspoređena je isplativost prodaje vina direktno na agroturističkom gospodarstvu i prodaje neizravnim kupcima te su dane preporuke za efikasno vođenje gospodarstva.


Variant title:
Economic efficiency of agrotourist-wine farm on the wine road
Issue Date:
Nov 18 2016
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
1333-2422 (Other)
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/251841
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/251841
Published in:
Agroeconomia Croatica, Volume 06, Number 1
Page range:
74-82
Total Pages:
9
 Record created 2017-04-01, last modified 2018-01-23

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)