A HAZAI CHP-ALAPÚ VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS IDŐSOROS ELEMZÉSE, A GÁZMOTOROS MEGOLDÁSOK JÖVŐJE ÉS ZAJTERHELÉSI VONATKOZÁSAI

A kapcsolt energiatermelési módok – amikor villamos energia és hő előállítása egyazon technológiai folyamat keretében történik – fontos eszközei a hatékony energiatermelésnek. A nagyerőművekkel megvalósított kapcsolt energiatermelés mellett lé¬tez¬nek kisebb telje¬sít-ményű, az energiafelhasználás helyéhez közel telepíthető technológiák is, mint például a gázmotoros megoldások. Magyarországon a kapcsolt energiatermelés történetében az utóbbi 25 éves időszakban figyelemre méltó fordulatok következtek be. Ezen időszak idősoros elemzésével célszerű rávilágítani a műszaki, gazdasági és szabályozási változásokra, különös figyelmet fordítva a gázmotoros megoldásokra. A fogyasztóhoz gyakran fizikailag is közel kerülő gázmotorokkal megvalósított kapcsolt energiatermelés által okozott környezet¬ter¬he¬lé-sek közül a környezeti zaj- és rezgésterhelési kérdé¬sek kiemelkedő szerepet töltenek be. A szerző tervezési és szakértési tapasztalatai alapján bemutatásra kerülnek a gázmotorok telepítésével kapcsolatos zaj- és rezgésvédelmi megoldások az elmúlt időszakra vonatkozóan, valamint kitekintés történik a jövőben várható gázmotoros megoldásokra, azok várható zaj- és rezgésterhelési vonzataira. ----------------------------------------------- The combined energy production methods – when producing electric energy and heat within the same process of technology - are important tools of the efficient energy production. The combined energy production can be realized by traditional power stations but also by smaller power stations using different technologies, which can be moved nearer to the location of the energy consumption. One of the combined energy production technology is using combustion engines, especially gas engines. Gas engines very often can be situated quite near to the energy consumer and that way the environmental noise and vibration pollutions caused by the gas engines are an important issue. Based on the planning and consulting experiences of the author the solutions of the noise and vibration problems of the past are shown in this article and an overview is given about the possible situation of the gas engines in the future and their expectable noise and vibration problems.


Variant title:
Time Series Analysis of the Domestic CHP Electricity Production, the Future of Gas-Engine Applications and Their Noise Pollution Consequences
Issue Date:
2016
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
HU ISSN 2064-3004 (Other)
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/236583
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/236583
Published in:
Journal of Central European Green Innovation, Volume 04, Number 2
Page range:
21-38
Total Pages:
17
Series Statement:
4
2
 Record created 2017-04-01, last modified 2018-01-23

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)