000236580 001__ 236580
000236580 005__ 20181128232441.0
000236580 0247_ $$2Other$$aHU ISSN 2064-3004
000236580 037__ $$a1063-2016-86279
000236580 037__ $$a1063-2016-86396
000236580 041__ $$ahu
000236580 084__ $$aQ01
000236580 084__ $$aQ20
000236580 084__ $$aQ56
000236580 245__ $$aA FIATALOK FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSSEL KAPCSOLATOS ISMERETEINEK ÉS KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁSÁNAK KVALITATÍV VIZSGÁLATA
000236580 246__ $$aQualitative Analysis of Young People’s Knowledge About Sustainable Development and Their Environmental Consciousness Attitude
000236580 260__ $$c2016
000236580 269__ $$a2016
000236580 270__ $$mv.szucs@cfri.hu$$pSzűcs,   Viktória
000236580 270__ $$mhamori.judit@NAK.hu$$pHámori,   Judit
000236580 300__ $$a13
000236580 336__ $$aJournal Article
000236580 490__ $$a4
000236580 490__ $$a2
000236580 520__ $$aAz emberi tevékenységek hatására bekövetkezett környezeti károk helyrehozásának, illetve helyzetük romlásának megállításához a fogyasztói társadalom fenntartható irányába történő elmozdítása elengedhetetlen. A fiataloknak, mint a jövő generációjának tudatformálása szerves eleme ennek a folyamatnak.  
A fiatalok fenntartható fejlődéssel és környezettudatos magatartással kapcsolatos ismereteinek és attitűdjének feltárásának, valamint az eredmények alapján a célcsoportok attitűdformálási lehetőségeire és irányaira történő rámutatás céljából fókuszcsoportos interjúkat végeztünk..  
Az eredmények rámutattak, hogy a két vizsgált korcsoport meglévő ismeretei között csak kisebb eltérések figyelhetők meg. A hallgatók észreveszik az őket körülvevő környezeti problémákat, azonban személyes felelősségük kevésbé tudatosul bennük, nem éreznek elég motivációt a cselekvésre. A fiatal felnőttek már inkább hosszú távra gondolkodnak, azonban belőlük is hiányzik a felelősségvállalás. A fiatalok számára utat kell mutatni a helyes gyakorlat megvalósításának érdekében, egyértelművé kell tenni a személyes cselekvési pontokat. A siker érdekében a hiteles információk biztosítása elengedhetetlen, amely során kiemelt figyelmet kell fordítani – a korosztály jellemzőit figyelembe véve – a gyakorlatiasságra, valamint az interaktivitáson és emocionális üzeneteken alapuló marketingkommunikációs eszközök alkalmazására is. A fiatalok tudatformálása során nem a fogalmak pontos ismeretét kell megcéloznunk, hanem hogy az ismeret hatására olyan cselekvési motiváció alakuljon ki, amely későbbiekben mindennapi életük során rendszeres gyakorlatban tud megnyilvánulni. Továbbá szem előtt kell tartanunk, hogy az „elméleti gyakorlatiasság” lassan épül be a mindennapi rutinba, amely eredménye csak később fog megmutatkozni.
 ---------------------------------------------------- In order to amend for the environmental damages emerged as a result of the human activities and to stop its further destruction, moving the consumer society into the sustainable direction is essential. Mind shaping of the young people, as the generation of the future, is an elemental part of this process.
For the reveal of young people’s knowledge regarding the sustainable development and their environmental consciousness attitude, as well as for the point out of the attitude formation’s possibilities focus group interviews were done.
Only minor differences were observed between the analysed age groups’ current level of knowledge. Students notice the environmental problems; however their personal responsibility is not realized and they do not feel enough motivation for the action. Young adults are already thinking in the long run, but they are lack of responsibility, too. To achieve the appropriate practice the line of bearing must be shown and the personal action points must be disambiguated. In favour of success ensuring of the authentic information is essential. In the course of providing information outstanding attention has to be paid – with taking into consideration the particularities of the different age groups – to the practicality as well as to the utilization of interactivity and emotional messages based marketing communication tools. Instead of the teaching of the exact meaning of the definitions, knowledge should be turned into action motivation, which later may be manifested in an everyday practice.  However there is no getting away from the fact that the ‘theoretical practice’ becomes a part of the everyday routine slowly, which result will be realized later on.
000236580 542__ $$fLicense granted by Katalin Takács-György (takacsnegyorgy.katalin@kgk.uni-obuda.hu) on 2016-06-03T08:27:34Z (GMT):

<p class="ds-paragraph">
By depositing this Content ("Content") in AgEcon Search, I agree that I am 
solely responsible for any consequences of uploading this Content to AgEcon 
Search and making it publicly available, and I represent and warrant that:

I am either the sole creator and the owner of the copyrights and all other 
rights in the Content; or, without obtaining another’s permission, I have the 
right to deposit the Content in an archive such as AgEcon Search.

To the extent that any portions of the Content are not my own creation, they 
are used with the copyright holder’s express permission or as permitted by law.
 Additionally, the Content does not infringe the copyrights or other 
intellectual property rights of another, nor does the Content violate any 
laws or another’s rights of privacy or publicity.

The Content contains no restricted, private, confidential, or otherwise 
protected data or information that should not be publicly shared.

I understand that AgEcon Search will do its best to provide perpetual access
 to my Content. In order to support these efforts, I grant the Regents of the
 University of Minnesota ("University"), through AgEcon Search, the following
 non-exclusive, irrevocable, royalty-free, world-wide rights and licenses:

to access, reproduce, distribute and publicly display the Content, in whole
 or in part, in order to secure, preserve and make it publicly available, and

to make derivative works based upon the Content in order to migrate the
 Content to other media or formats, or to preserve its public access.

These terms do not transfer ownership of the copyright(s) in the Content.
 These terms only grant to the University the limited license outlined above.
</p>

000236580 650__ $$aConsumer/Household Economics
000236580 6531_ $$afenntartható fejlődés
000236580 6531_ $$akörnyezettudatosság
000236580 6531_ $$aökológiai lábnyom
000236580 6531_ $$afókuszcsoportos beszélgetés
000236580 6531_ $$asustainable development
000236580 6531_ $$aenvironmental consciousness
000236580 6531_ $$aecological footprint
000236580 6531_ $$afocus group interview
000236580 700__ $$aSzűcs, Viktória
000236580 700__ $$aHámori, Judit
000236580 773__ $$d2016$$j 04$$k 2$$o134$$q121$$tJournal of Central European Green Innovation
000236580 8564_ $$s496840$$uhttp://ageconsearch.umn.edu/record/236580/files/Sz_cs_9.pdf
000236580 887__ $$ahttp://purl.umn.edu/236580
000236580 909CO $$ooai:ageconsearch.umn.edu:236580$$pGLOBAL_SET
000236580 912__ $$nSubmitted by Katalin Takács-György (takacsnegyorgy.katalin@kgk.uni-obuda.hu) on 2016-06-03T08:31:18Z
No. of bitstreams: 1
Szűcs_9.pdf: 496840 bytes, checksum: 357faf072f5936675bf930b5196707bd (MD5)
000236580 912__ $$nMade available in DSpace on 2016-06-03T08:31:18Z (GMT). No. of bitstreams: 1
Szűcs_9.pdf: 496840 bytes, checksum: 357faf072f5936675bf930b5196707bd (MD5)
  Previous issue date: 2016
000236580 982__ $$gJournal of Central European Green Innovation>Volume 04, Number 2, 2016
000236580 980__ $$a1063