AGRIPELLET ELŐÁLLÍTÁS ALAPANYAGBÁZIS VIZSGÁLATA MAGYARORSZÁGON

Magyarország klimatológiai és földtani adottságai révén nagy mennyiségű fás- és lágyszárú biomasszával rendelkezik, melyek jelentős része energetikai célokra is hasznosítható. A biomassza ágazaton belül a szilárd biomassza egyik felhasználási lehetősége a pelletgyártás. A fakitermelés, feldolgozás és bútorgyártás során keletkező apríték és forgács feldolgozásra kerül az országban működő fapellet és brikett üzemekben, a termelés növeléséhez szükséges faalapú készletek végesek. A szántóföldeken keletkező mezőgazdasági melléktermékek azonban évente újratermelődnek, melyek egy része az agripellet előállítás alapanyaga lehet. Kutatásunk jelentősége abban áll, hogy az alapanyag potenciál összegzéséhez és a konkurens felhasználók vizsgálatához számos adatbázis rendszerbe foglalása történik, amelyet egy térinformatikai módszerrel egészítettünk ki az adatok nagyobb megbízhatósága érdekében. ---------------------------------------------------- Due to the climate and geological features of Hungary, there are large amounts of wood and herbaceous biomass in which a significant part can be used for energy purposes. The pellet production is one potencial area for solid biomass. During timber processing and furniture production wood chips and shavings are produced, which can be processed into wood pellets and briquettes. The wood based resources are needed to increase the production are limited. However the agricultural by-products that are generated each year on arable land. A part of residues could be base material of the production of agripellets. The significance of our research is that it uses a number of database systems to summarise the potential base material and examine competing users; this was supplemented by geospatial data to ensure the greater reliability of the results.


Variant title:
Examination of Base Materials in Agri-Pellet Production in Hungary
Issue Date:
2016
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
HU ISSN 2064-3004 (Other)
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/236578
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/236578
Published in:
Journal of Central European Green Innovation, Volume 04, Number 2
Page range:
89-102
Total Pages:
13
Series Statement:
4
2
 Record created 2017-04-01, last modified 2018-01-23

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)