Javítja-e az élelmiszer-ipari KKV-k teljesítményét a szorosabb ellátásilánc- integráció? – egy felmérés eredményei

Több tudományos munka foglalkozik az élelmiszer-ipari ellátási láncok működésével, számos tanulmány célozza az ellátási láncbeli integráció fokának mérését, és találhatók olyan vizsgálatok is, amelyek a KKV -szektor és az ellátásilánc-menedzsment kapcsolatát veszik górcső alá. Jelen vizsgálat témája a fenti vizsgálati területek metszetében helyezkedik el, kitöltve azt az űrt, amelyet az élelmiszer-ipari kis- és középvállalkozások ellátási láncbeli együttműködései és teljesítménye közötti összefüggés vizsgálata testesít meg. A tanulmány újszerűsége többek között abban áll, hogy a kérdőívben mért változók egy részének felhasználásával kidolgozott egy ellátási lánc integrációs indexet, melynek segítségével mérhető, hogy az egyes vállalatok milyen szorosan működnek együtt láncbeli partnereikkel. Mivel az indexben szereplő változók nem szektorspecifikusak, hanem általánosságban célozzák mérni az integráció fokát, így az más szektorokban is alkalmazható. A mutató kialakításával a vizsgált élelmiszeripari KKV -knál négy integrációs stratégiát különítettünk el. A kialakított mutató segítségével igazoltuk, hogy a magasabb fokú ellátásilánc-integráció magasabb jövedelmezőséggel jár az élelmiszer-ipari kis- és középvállalkozások számára is (ezen összefüggést két különböző statisztikai módszerrel is alátámasztottuk). Továbbá vizsgálatunk arra is rávilágított, hogy a bizalom, mint az egyik legfontosabb „puha” integrációs tényező (mind beszállítói, mind vevői oldalon) szintén jelentős teljesítménybefolyásoló szerepű. --------------- Several scientific papers deal with the operation of food supply chains, many studies aim to measure the strength of supply chain integration, and we can also find articles that focus on the relationship between the small- and medium-sized enterprises (SME) sector and supply chain management. The topic of the present study is located in the intersection of the above-mentioned scientific fields, filling the void by examining the relationship between supply chain partnerships of SMEs and their performance. One of the new scientific results of this study is that we developed a supply chain integration index (by the application of variables measured in the research questionnaire), by which the strength of cooperation of each company with its supply chain partners can be measured. As the variables included in the index are not sector-specific, their objective is to measure the degree of integration in general. Nevertheless, they can also be applied in other sectors. By the development of a supply chain integration (SCI) indicator, we have classified the examined SMEs into four groups on the basis of their integration strategy. Using the indicator we showed that a higher degree of supply chain integration is accompanied by higher profitability for small and medium-sized companies (we have illustrated this relationship by the application of two different statistical methods). In addition, our examination also shows that trust (on both the supplier and the customer sides), as one of the most important soft factors of integration, plays a significant role in company performance.


Variant title:
The Effect of Supply Chain Integration on the Performance of Smes Operating in the Food Industry
Issue Date:
2015-08
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
ISSN 0046-5518 (Other)
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/234404
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/234404
Published in:
GAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics, Volume 59, Number 4
Page range:
372-390
Total Pages:
19
JEL Codes:
R10
Series Statement:
59
4
 Record created 2017-04-01, last modified 2018-01-23

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)