A TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZERVEZET ÉS INFORMATIKAI RENDSZERÉNEK MŰKÖDÉSE MAGYARORSZÁGON (AZ IT RENDSZER FEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A KUTATÁSOK TEKINTETÉBEN)

A dolgozat megírása során elsődleges célként tűztük ki a turisztikai desztináció menedzsment szervezetek jelenlegi helyzetének feltárását, a finanszírozással kapcsolatos kérdéseink megválaszolását, és a munkájukat segítő informatikai rendszerek és egyéb informatikai eszközök, megoldások használatának vizsgálatát. Ebben segítségünkre volt egy mélyinterjú keretében Szabolcs Zoltán, aki az informatikai megoldások nyújtásával foglalkozó Chrome Kreatív Munkák Kft munkatársa. Általa más szemszögből is betekinthettünk a TDM informatikába, megtudhattuk ők hogyan látják a hazai helyzetet, a rendszer hiányosságait, illetve, hogy az általuk nyújtott szolgáltatások mennyire népszerűek a TDM szervezetek körében. Munkánk során a jelenlegi fejlesztési irányok körvonalazódtak, megismertük a szervezetek általános igényeit és ismereteit a témát illetően. Ezzel szembeállítva a kérdőívünk a TDM menedzsereket célozta meg, a desztináció menedzsment szervezetek eredményeinek megismerését, fenntarthatóságát és főként azt, hogy milyen arányban és milyen módon élnek az informatika által nyújtott lehetőségekkel. Bár jelenleg a szervezeti rendszer még kiépülőben van és a törvényi szabályozás is várat magára, – aminek következtében az informatikai fejlesztésekre fordítható források jelenleg még elmaradnak –, azért bizakodóak vagyunk, mert úgy látjuk, a menedzserek kezdik felismerni a technikai és informatikai fejlesztések fontosságát. Az informatika jelenlegi fejlettsége nem csak a mindennapi tevékenységek könnyítésében lehet a menedzserek és a munkatársak javára, hanem általa az információ is szélesebb réteghez eljuttatható, a marketingtevékenység eredményesebb lehet. ---------------------------------------------We have chosen for our thesis the topic of IT background and support of Tourism Destination Management organizations. Our aim was to combine the two fields, tourism and information technology that we have got familiar with and liked during our previous and current studies. In these days it is unimaginable to be successful in the market without the tools of information technology, speaking about either effective operation of a business or an organization, these tools play important role in our ordinary life, as well as in the operation of a Tourism Destination Management organization. At the beginning of this thesis tourism concepts as destination are discussed we will get familiar with destination management organizations, its goals, tasks and their successful operation. At the same time we will describe what effective tools of IT systems and which developing possibilities are available. Primary research contains deep interviews and based of electronic questionnaires. We conducted deep interviews with Zoltán Szabolcs, the Sales Manager of Chrome Creative Work Ltd. Furthermore, we compiled two questionnaires, one for managers of TDMs and one for the members of TDMs. The results of the questionnaires will be presented on our own developed web-based application and to make available them to the respondents. By the end of the work it becomes hopefully evident that the two areas are rather inseparable than completely faraway from each other.


Variant title:
The Tourism Destination Management Organisation and Operation of the IT system in Hungary (IT system to support the development from the point of view of studies
Subject(s):
Issue Date:
2016
Publication Type:
Journal Article
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/233911
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/233911
Published in:
Acta Carolus Robertus, Volume 06, Number 1
Page range:
147-158
Total Pages:
12
JEL Codes:
M41
Series Statement:
6
1
 Record created 2017-04-01, last modified 2018-01-23

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)