@article{Grębowiec:233274,
   author = {Grębowiec, Mariusz},
   title = {{WPŁYW CZYNNIKÓW WARUNKUJĄCYCH JAKOŚĆ NA PODEJMOWANIE DECYZJI NABYWCZYCH NA PRZYKŁADZIE PRODUKTÓW MIĘSNYCH}},
   journal = {Roczniki (Annals)},
   volume = {2015},
   number = {Number 4},
   pages = {86},
   year = {2015},
}