GYŐR EGYIK LEHETSÉGES ÚJ FEJLŐDÉSI IRÁNYA: A TURIZMUS

Hazánkban a városi turizmus csak az elmúlt évtizedekben indult erőteljes fejlődésnek, de mára a városok kiélezett versenybe szálltak a látogatók kegyeiért. Győr erős gazdaságú, innovatív nagyváros, ahol az iparnak köszönhetően jelenleg az üzleti turizmus a domináns. Győrben az ipar és a turizmus szoros szinergiában állnak, az üzleti turizmus ösztönzi az új attrakciók-, és új turisztikai szuprastruktúra kialakítását, mely újabb lökést ad a helyi gazdaságnak. Győr turisztikai termék kialakítása során cél az üzletemberek mellett a belföldi és külföldi leasure turisták térségbe csábítása, és minél hosszabb ideig történő megtartása vonzerőkön, attrakciókon, programokon keresztül. A dolgozatban leírt várostermék, a „Győrikum” egy egyedi, csak Győrben megtalálható gazdag történelmi régmúltra visszatekintő, régi hagyományokat tisztelő, ugyanakkor jövőbeni célokat szem előtt tartó győri érték. A hazai turisztikai palettán a fejlesztések révén és az új várostermék kialakításával Győr az üzleti turisták mellett a leasure látogatók számára is egyre inkább ideális city desztinációvá válik. A cikk írásának célja, hogy Győr, az egykori iparváros, milyen módon erősítheti turisztikai szerepvállalását, és válhat több lábon álló gazdasági egységgé. A cikkhez primer és szekunder adatforrások kerültek felhasználásra, a kvantitatív módszereken túl kvalitatív jellegű adatgyűjtések eredményei teszik árnyaltabbá a kapott képet. --------------------------------------------- Even though urban tourism only started to develop vigorously in the past decades in Hungary by now towns have entered a fierce battle for the visitors’ favours. Győr is an innovative city with strong economy where currently business tourism is dominant due to the industry. In Győr industry and tourism is in close synergy, business tourism facilitates the establishment of new attractions and touristic suprastructure which further invigorates local economy. In the course of setting Győr as a touristic product the main objective is to attract both domestic and foreign leisure tourists into the area and make them stay as long as possible through various attractions and programmes. The town product „Győrikum” described in the thesis is a unique value to be found exclusively in Győr with a rich historical background, respecting old traditions, still keeping future goals in mind. Via developments and the establishment of a new town-product, Győr has turned into an ideal city destination in the national touristic scale for leisure visitors besides business tourists. The aim of writing this paper was to highlight how Győr, the former industrial city can strengthen its touristic role and turn into a multifaceted economic unit. Multifarious primary and secondary data sources were used to compile the paper, beyond quantitative methods, findings of qualitative data collections make the image even more subtle.


Variant title:
One of the Possible Direction for Development in Győr is: Tourism
Subject(s):
Issue Date:
2016
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
HU ISSN 2064-3004 (Other)
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/232922
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/232922
Published in:
Journal of Central European Green Innovation, 04, 1
Page range:
113-122
Total Pages:
9
JEL Codes:
L83; Q01; Q56; R10; R11
Series Statement:
4
1
 Record created 2017-04-01, last modified 2018-11-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)