Jednorazowe odszkodowanie jako typowe świadczenie przysługujące z tytułu wypadku przy pracy rolniczej


Variant title:
One-time compensation for accidents at work in agriculture
Issue Date:
2013
Publication Type:
Journal Article
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/231631
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/231631
Published in:
Village and Agriculture (Wieś i Rolnictwo), Volume 1, Number 158
 Record created 2017-04-01, last modified 2018-01-23

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)