ROZWÓJ WIELOFUNKCYJNY, ZRÓWNOWAŻONY I INNOWACYJNY W GMINACH WIEJSKICH. REALIZACJA TYPU IDEALNEGO CZY DZIAŁANIA POZORNE (NA PRZYKŁADZIE POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO)


Variant title:
MULTIFUNCTIONAL, SUSTAINABLE AND INNOVATIVE DEVELOPMENT IR RURAL COMMUNES. THE IMPLEMENTATION OF IDEAL TYPE OR APPARENT ACTION (ON THE BASIS OF RADOMSZCZAŃSKI POVIAT)
Issue Date:
2012
Publication Type:
Journal Article
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/231543
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/231543
Published in:
Village and Agriculture (Wieś i Rolnictwo), 3, 156
 Record created 2017-04-01, last modified 2018-11-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)