ZAGROŻENIA I SZANSE STOJĄCE PRZED ROZWOJEM SEKTORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WIEJSKIEJ


Issue Date:
2015
Publication Type:
Journal Article
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/229998
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/229998
Published in:
Village and Agriculture (Wieś i Rolnictwo), Volume 2, Number 167
 Record created 2017-04-01, last modified 2018-01-23

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)