A közbirtokosságok szerepe és fejlesztésük lehetőségei Székelyföldön

A magyar liberális jogalkotásnak köszönhetően létrejött erdőközbirtokosságok és legelőtársulatok Székelyföldön a XX. század folyamán a kis- és középbirtokosok vagyonbiztonságát, összességükben pedig a székelység gazdasági megerősödését tették lehetővé. Az 1921-es „földreform” azonban megnyirbálta a közbirtokosságokat és az 1948-ban bekövetkezett államosítás megfosztotta a tulajdonuktól a székely gazdákat. Jelenleg a közbirtokosságok az 1/2000-es Földtörvény alapján, részben visszakapták erdőterületüket, melynek ésszerű hasznosítása, a vertikális integráción alapuló új típusú közbirtokossági érdekeket érvényesítő szövetkezetek és egyesületek révén a jövőben Székelyföld gazdasági talpra állását is elősegíthetik. ---------------- Common forests and pastures in Hungary came into being due to liberal legislation. In Székely land, South Eastern Transylvania, they enabled petty farmers and medium landowners to enjoy security of property, and the entire Székely ethnic group to become economically stronger at the beginning of the twentieth century. However, the 1921 “landreform” strongly limited these commonages, and then the 1948 nationalisation fully deprived Székely farmers of their joint property. The 1/2000 Land Act restituted part of the common forests. Their rational utilisation (by co-operatives and associations based on vertical integration and adapting new-type commonage interests) may also contribute to the economic recovery of Székely land in future.


Variant title:
Role of Commonages in Székely Land, and Possibilities of their Development
Issue Date:
2003-06
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
ISSN 0046-5518 (Other)
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/225665
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/225665
Published in:
GAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics, Volume 47, Number 3
Page range:
41-45
Total Pages:
5
Series Statement:
47
3
 Record created 2017-04-01, last modified 2018-01-23

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)