@article{Forgács:225560,
   author = {Forgács, Csaba},
   title = {{A mezőgazdaság helye és szerepe a vidékfejlesztésben}},
   journal = {GAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics},
   volume = {Volume 47},
   number = {Number 4},
   series = {47},
   pages = {70. - 12},
   year = {2003},
   doi = {ISSN 0046-5518},
}