000225560 001__ 225560
000225560 005__ 20180123002624.0
000225560 0247_ $$2Other$$aISSN 0046-5518
000225560 037__ $$a80-2016-966
000225560 037__ $$a80-2016-1156
000225560 041__ $$ahu
000225560 245__ $$aA mezőgazdaság helye és szerepe a vidékfejlesztésben
000225560 246__ $$aSituation and Role of Agriculture in Rural Development
000225560 260__ $$c2003-08
000225560 269__ $$a2003-08
000225560 300__ $$a12
000225560 336__ $$aJournal Article
000225560 490__ $$a47
000225560 490__ $$a4
000225560 520__ $$aA vidékfejlesztés definiálása még nem megoldott a tudomány részéről. Annak az EU általi meghatározása, illetve a nemzeti sajátosságok fontosságának elismerése azonban stabil alapot teremtenek a hazai vidéki gazdaság sikeres fejlesztéséhez.
Az élet kikényszerítette vidékfejlesztés megjelenése a KAP részeként, majd annak határozottabb irányvétele az AGENDA 2000-ben e második pillér jelentős erősödését hozta magával, amelynek a költségvetésen belüli aránya még nem meghatározó, de tendenciálisan izmosodó.
A jövőre nézve a mezőgazdaság nem játszhatja már a motor szerepét a vidék gazdaságának fejlődésében, de részvétele és fontossága a vidéki gazdaság gyarapításában sem meg nem megkérdőjelezhető, sem nem mellőzhető.
A mezőgazdaság vidékfejlesztésbeni szerepének mértéket alapvetően a kapott támogatások nagysága határozza meg és csak kisebb részben a szektor belső erőforrásai. A vidékfejlesztésben a mezőgazdaság által vállalható szerep egyrészt a szabályozási környezettől függ, másrészt attól, hogy ebben a környezetben a mezőgazdaság mennyire képes erőforrásait mozgósítani és hatékonyan felhasználni. ------------------ The definition of rural development has not yet been exactly formulated by science in Hungary. However, its definition formulated by the European Union, along with the recognition of the importance of national characteristics, provides a stable basis for the successful development of rural economy also in this country.
The circumstance that rural development, which had been enforced by life, has become a part of CAP, and has been even more emphasised by AGENDA 2000, has resulted in the strengthening of this pillar. It is true that its ratio within the budget is not yet decisive but exhibits an increasing trend.
As for the future, agriculture will not be capable of playing the role of the prime mover in the development of rural economy. However, its participation in, and importance for, the increase in rural economy is neither questionable nor negligible.
The extent of the role of agriculture in rural development is determined by the amount of subsidies it receives, and only to a smaller extent by its internal resources. The role agriculture may play in rural development depends on the environment of regulation, on the one hand, and on the question to what extent agriculture is capable of mobilising its resources and exploiting them in an effective way in this environment, on the other.
000225560 542__ $$fLicense granted by Menyhárt Csaba (gazdalkodas@aki.gov.hu) on 2015-12-01T14:47:17Z (GMT):

<center>  <h2> Deposit Agreement </h2> </center>
I represent that I am the creator of the digital material identified herein (&ldquo;Work&rdquo;).
I represent that the work is original and that I either own all rights of copyright 
or have the right to deposit the copy in a digital archive such as AgEcon Search. 
I represent that in regard to any non-original material included in the Work I have
secured written permission of the copyright owner (s) for this use or believe this 
use is allowed by law. I further represent that I have included all appropriate 
credits and attributions. I hereby grant the Regents of the University of Minnesota
(&ldquo;University&rdquo;), through AgEcon Search, a non-exclusive right to access, reproduce, 
and distribute the Work, in whole or in part, for the purposes of security, preservation,
and perpetual access. I grant the University a limited, non-exclusive right to make
derivative works for the purpose of migrating the Work to other media or formats in
order to preserve access to the Work. I do not transfer or intend to transfer any 
right of copyright or other intellectual property to the University. If the Deposit 
Agreement is executed by the Author�s Representative, the Representative shall separately
execute the following representation: I represent that I am authorized by the Author
to execute this Deposit Agreement on behalf of the Author.

000225560 650__ $$aAgricultural and Food Policy
000225560 650__ $$aCommunity/Rural/Urban Development
000225560 650__ $$aPublic Economics
000225560 700__ $$aForgács, Csaba
000225560 773__ $$d2003$$jVolume 47$$kNumber 4$$o81$$q70$$tGAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics
000225560 8564_ $$s463120$$uhttp://ageconsearch.umn.edu/record/225560/files/Gazdalkodas_2003_04_Forgacs_70_81.pdf
000225560 887__ $$ahttp://purl.umn.edu/225560
000225560 909CO $$ooai:ageconsearch.umn.edu:225560$$pGLOBAL_SET
000225560 912__ $$nSubmitted by Menyhárt Csaba (gazdalkodas@aki.gov.hu) on 2015-12-01T14:49:20Z
No. of bitstreams: 1
Gazdalkodas_2003_04_Forgacs_70_81.pdf: 463120 bytes, checksum: c4b4f35908e09f4d20f4a1c3dfcbd316 (MD5)
000225560 912__ $$nMade available in DSpace on 2015-12-01T14:49:20Z (GMT). No. of bitstreams: 1
Gazdalkodas_2003_04_Forgacs_70_81.pdf: 463120 bytes, checksum: c4b4f35908e09f4d20f4a1c3dfcbd316 (MD5)
  Previous issue date: 2003-08
000225560 982__ $$gGAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics>Volume 47, Number 4, 2003
000225560 980__ $$a80