A regionális gazdaság versenyképessége az Észak-alföldi kistérségekben

Tanulmányunkban áttekintettük a versenyképesség, ezen belül is a regionális gazdaság versenyképességének a fogalmát. Ennek megfelelően az általunk vizsgált Északalföldi gazdasági térben azt a SAPARD kistérséget tartjuk versenyképesnek, amelyikben az 1 főre jutó hozzáadott érték (regionális teljesítmény) és a személyes jövedelem viszonylag magas. Földhasználattal és birtokviszonyokkal kapcsolatos mutatócsoportokat képeztünk és ezen belül konkrét mutatókat vizsgáltunk: így a természeti feltételekkel szorosan összefüggő tényezőket (a területek tagoltsága, művelési ágak alakulása és elhelyezkedése, szántóterületek átlagos aranykorona értéke), a birtokviszonyok és földellátottság alakulását, növénytermelési technológiai tényezők közül a vetésszerkezet alakulását. Kiszámítottuk a vizsgált kistérségek vidéki jellegű településeinek 1 főre jutó hozzáadott érték mutatóját és az ezzel mért regionális versenyképességet, s feltártuk az azt szignifikánsan befolyásoló földhasználati kapcsolatokat. Kutatási eredményeink szerint vannak egyértelműen jobb és egyértelműen gyengébb természeti adottságokkal rendelkező SAPARD kistérségek, s ugyanakkor a kistérségek nagyobb részében a természeti adottságok heterogének. Emiatt az adott téregységen belül is eltérő alkalmazkodási stratégiák és módszerek szükségesek. A regionális versenyképességet befolyásoló mezőgazdasági tényezők egy részének (mezőgazdasági terület aránya, aranykorona érték) régiószintű megváltoztatására hosszabb távon is csak korlátozottak a lehetőségek, rövid- és középtávon az alkalmazkodás tűnik járhatóbbnak. Ebben - más, rövidebb távon is alakítható tényezők - például birtok- és bérleti viszonyok, a földellátottság kedvező irányú befolyásolása, a vetésszerkezet, s az állatsűrűség megváltoztatása jelentős szerepet játszhat. ----------------- The present paper contains a survey of the concept of competitiveness, including that of the regional economy. Accordingly, to the opinion of the authors in the economic region of the Northern Plain (Eastern Hungary) investigated by them such SAPARD micro-regions are competitive as exhibit a relatively high correlation between added value (regional output) and personal income per capita. Index groups related to land use and possession were formed, within which such concrete indexes were investigated as: factors closely connected with the natural conditions (area configuration, situation and site of the different farming sectors, mean value of arable land as expressed in “gold crowns”, a traditional Hungarian land value unit); the situation of land possession and availability; and crop structure as one of the factors of crop production technology. The index of the per capita added value in settlements of rural type within the micro-regions investigated was calculated, along with the regional competitiveness determined on its basis, and land use correlations significantly influencing it were disclosed. According to the results of investigations carried out by the authors there are SAPARD micro-regions having clearly better and clearly worse natural conditions, whereas the latter themselves are heterogeneous in most micro-regions, wherefore different strategies and methods of adaptation are required within a given microregion. Part of the agricultural factors influencing the regional competitiveness (such as: the ratio of agricultural land, and its value as expressed in “gold crowns”) can be changed on regional level only to a limited extent even in the long term, whereas adaptation seems to be more feasible in the short and medium term. In this respect other factors that can be shaped also in a shorter term (such as: positive influence on land possession, lease and availability, as well as changes of the crop structure and stocking density) may play an important role.


Variant title:
Competitiveness of the Regional Economy in the Microregions of the Northern Plain
Issue Date:
2003-10
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
ISSN 0046-5518 (Other)
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/212402
Published in:
GAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics, Volume 47, Number 5
Page range:
16-23
Total Pages:
8
Series Statement:
47
5
 Record created 2017-04-01, last modified 2017-08-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)